Podczas weryfikowania repozytorium usługi WMI o dużych rozmiarach wzrasta poziom użycia procesora lub wydłuża się proces uruchamiania na komputerach z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Symptomy

Podczas weryfikowania repozytorium usługi Instrumentacja zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation) na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 można napotkać jeden z następujących problemów:
 • Użycie procesora przez proces Svchost.exe hostujący usługę WMI (Winmgmt) wzrasta do 100%. Oprócz tego duże rozmiary repozytorium usługi WMI powodują zwiększenie poziomu użycia pamięci.
 • Wydłuża się proces uruchamiania komputera. Na przykład interfejs logowania użytkownika jest wyświetlany z opóźnieniem, a po zalogowaniu się na komputerze upływa dużo czasu, zanim pojawi się pulpit.
Uwaga Ten problem występuje najczęściej na komputerach, na których repozytorium usługi WMI osiąga duże rozmiary.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 7
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

W celu skorzystania z poprawki w tym pakiecie nie jest konieczne wprowadzanie żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901301,56814-Feb-201105:34x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660301,56814-Feb-201105:23x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901453,63214-Feb-201106:17x64
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660453,63214-Feb-201106:16x64
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901301,56814-Feb-201105:34x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660301,56814-Feb-201105:23x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Repdrvfs.dll6.1.7600.209011,066,49614-Feb-201105:20IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7601.216601,066,49614-Feb-201105:11IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901301,56814-Feb-201105:34x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660301,56814-Feb-201105:23x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,661
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameX86_72a59e5605ac9d4b3916bbeffdc1ac4c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_a01e22d899d4a19c.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameX86_fb12a908e9b7ff938a680fb025ddbed1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_62994f47231fa4cf.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_7ef43485ab1f0135.manifest
File versionNot applicable
File size3,614
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_8098afd3a876fe49.manifest
File versionNot applicable
File size3,614
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_138c1674d86423a2303522d646fc6704_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_3069f208644c37cd.manifest
File versionNot applicable
File size1,068
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_71f435875aebe4f774c8483951eea4ff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_412d76040d888072.manifest
File versionNot applicable
File size1,068
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_87a9dc1b8d3de0e71c0fe48535f17627_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_db085117a969342b.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b9e3376c21d5f72358a53de1606bc1b4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_1503fe9ae1252b51.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c68f3b634f3840476c1bb4146d47cf83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_2ed4402381939116.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e106ad3639a00ba92a1968e80ed9aba3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_e107c354be35afeb.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_db12d009637c726b.manifest
File versionNot applicable
File size3,616
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:59
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_dcb74b5760d46f7f.manifest
File versionNot applicable
File size3,616
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,947
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_e5677a5b97dd3466.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_e70bf5a99535317a.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_b02e21f7126ed13041c32b5ada8ff3cc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_df2ac9e01f010b63.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_c2431df297f8880e83d5517f9033f9c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_66df815060ebc9e8.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_c68f3b634f3840476c1bb4146d47cf83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_d2b74895c93428dc.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_e106ad3639a00ba92a1968e80ed9aba3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_84eacbc705d647b1.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_7ef5d87bab1d0a31.manifest
File versionNot applicable
File size3,615
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_809a53c9a8750745.manifest
File versionNot applicable
File size3,615
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,169
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_e5677a5b97dd3466.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_e70bf5a99535317a.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2505348 — ostatni przegląd: 24.08.2011 — zmiana: 1

Opinia