Wolne działanie aplikacji korzystających z interfejsu API DirectWrite na komputerach z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Symptomy

Aplikacje korzystające z interfejsu API DirectWrite (na przykład program Windows Internet Explorer 9) mogą działać wolno na komputerach z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2. W wynikach śledzenia wydajności widać, że każda taka aplikacja ładuje wszystkie dostępne czcionki, zamiast korzystać z czcionek renderowanych przez usługę FontCache.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest to, że interfejs API DirectWrite rozpoczyna odczytywanie informacji o czcionkach bezpośrednio z plików czcionek i zapisuje je bezpośrednio w pamięci podręcznej, jeśli usługa FontCache odpowiada zbyt wolno.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu API DirectWrite, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

Więcej informacji

Znany problem

Ważne Po zainstalowaniu aktualizacji KB2505438 w aplikacjach renderujących tekst przy użyciu interfejsu DirectWrite mogą występować błędy. Aplikacje te mogą też ulegać awarii. Przyczyną problemu jest brak zaktualizowanej wersji innego sterownika w pakiecie poprawek we wspomnianej aktualizacji. Pakiet poprawek opisany w artykule KB2454826 zawiera zaktualizowaną wersję tego sterownika.

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować na komputerze dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub aktualizację KB2454826. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania aktualizacji KB2454826, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2454826 Dostępna jest aktualizacja zwiększająca wydajność i funkcjonalność dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Aby uzyskać więcej informacji o dodatku SP1 dla systemu Windows 7, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Embedded Standard 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Embedded Standard 7 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 7
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
D2d1.dll6.1.7600.16763739,84019-Feb-201105:32x86
D2d1.dll6.1.7600.20905739,84019-Feb-201105:56x86
D2d1.dll6.1.7601.17563739,84019-Feb-201106:30x86
D2d1.dll6.1.7601.21664739,84019-Feb-201105:21x86
Fntcache.dll6.1.7600.16763802,30419-Feb-201105:33x86
Fntcache.dll6.1.7600.20905805,37619-Feb-201105:56x86
Fntcache.dll6.1.7601.17563805,37619-Feb-201106:30x86
Fntcache.dll6.1.7601.21664805,37619-Feb-201105:22x86
Dwrite.dll6.1.7600.167631,074,17619-Feb-201105:32x86
Dwrite.dll6.1.7600.209051,076,73619-Feb-201105:56x86
Dwrite.dll6.1.7601.175631,076,73619-Feb-201106:30x86
Dwrite.dll6.1.7601.216641,076,73619-Feb-201105:22x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
D2d1.dll6.1.7600.16763902,65619-Feb-201106:36x64
D2d1.dll6.1.7600.20905902,65619-Feb-201106:42x64
D2d1.dll6.1.7601.17563902,65619-Feb-201112:04x64
D2d1.dll6.1.7601.21664902,65619-Feb-201106:14x64
Fntcache.dll6.1.7600.167631,135,10419-Feb-201106:37x64
Fntcache.dll6.1.7600.209051,139,20019-Feb-201106:43x64
Fntcache.dll6.1.7601.175631,139,20019-Feb-201112:05x64
Fntcache.dll6.1.7601.216641,139,20019-Feb-201106:15x64
Dwrite.dll6.1.7600.167631,540,60819-Feb-201106:37x64
Dwrite.dll6.1.7600.209051,544,19219-Feb-201106:42x64
Dwrite.dll6.1.7601.175631,544,19219-Feb-201112:04x64
Dwrite.dll6.1.7601.216641,544,19219-Feb-201106:15x64
D2d1.dll6.1.7600.16763739,84019-Feb-201105:32x86
D2d1.dll6.1.7600.20905739,84019-Feb-201105:56x86
D2d1.dll6.1.7601.17563739,84019-Feb-201106:30x86
D2d1.dll6.1.7601.21664739,84019-Feb-201105:21x86
Dwrite.dll6.1.7600.167631,074,17619-Feb-201105:32x86
Dwrite.dll6.1.7600.209051,076,73619-Feb-201105:56x86
Dwrite.dll6.1.7601.175631,076,73619-Feb-201106:30x86
Dwrite.dll6.1.7601.216641,076,73619-Feb-201105:22x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
D2d1.dll6.1.7600.167631,880,57619-Feb-201105:20IA-64
D2d1.dll6.1.7600.209051,880,57619-Feb-201105:13IA-64
Fntcache.dll6.1.7600.167632,280,96019-Feb-201105:21IA-64
Fntcache.dll6.1.7600.209052,291,20019-Feb-201105:14IA-64
Fntcache.dll6.1.7601.175632,290,68819-Feb-201105:57IA-64
Fntcache.dll6.1.7601.216642,291,20019-Feb-201105:15IA-64
Dwrite.dll6.1.7600.167632,999,80819-Feb-201105:20IA-64
Dwrite.dll6.1.7600.209053,009,53619-Feb-201105:14IA-64
Dwrite.dll6.1.7601.175633,009,53619-Feb-201105:57IA-64
Dwrite.dll6.1.7601.216643,009,53619-Feb-201105:15IA-64
D2d1.dll6.1.7600.16763739,84019-Feb-201105:32x86
D2d1.dll6.1.7600.20905739,84019-Feb-201105:56x86
Dwrite.dll6.1.7600.167631,074,17619-Feb-201105:32x86
Dwrite.dll6.1.7600.209051,076,73619-Feb-201105:56x86
Dwrite.dll6.1.7601.175631,076,73619-Feb-201106:30x86
Dwrite.dll6.1.7601.216641,076,73619-Feb-201105:22x86
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Usługa FontCache zarządza pamięcią podręczną systemu, jak i pamięcią podręczną poszczególnych użytkowników komputera. Po tym, jak komputer zostanie uruchomiony ponownie, interfejs API DirectWrite odczekuje dwie sekundy, aż usługa FontCache załaduje pamięć podręczną systemu. Rozmiar pamięci podręcznej systemu wynosi z reguły od 400 do 600 kilobajtów (KB). Gdy interfejs API DirectWrite jest po raz pierwszy ładowany przez proces klienta, odczekuje pół sekundy na załadowanie pamięci podręcznej poszczególnych użytkowników przez usługę FontCache.

Jeśli aplikacja kliencka korzystająca z interfejsu API DirectWrite (na przykład program Internet Explorer 9) zostanie uruchomiona natychmiast po uruchomieniu komputera, limit czasu jednego z tych procesów może wygasnąć, ponieważ system Windows wykonuje wtedy wiele innych konkurencyjnych operacji wejścia/wyjścia. Przykładowo ładowanie pamięci podręcznej poszczególnych użytkowników przez usługę FontCache trwa 30 sekund przy uruchamianiu programu Internet Explorer 9. W takiej sytuacji interfejs API DirectWrite odczytuje czcionki bezpośrednio, nie korzystając z udostępnionej pamięci podręcznej czcionek. Takie działanie spowalnia proces początkowego uruchamiania programu Internet Explorer 9. Znacznie wzrasta też rozmiar zestawu roboczego programu Internet Explorer 9, ponieważ interfejs API DirectWrite zapisuje czcionki w pamięci podręcznej w obszarze pamięci procesu Iexplorer.exe.

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,315
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_36cfcf1aeff3ce0b498eb84c0478e78d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_1dcff6f2f09d1c73.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_402e27a5235b68846818ec945c7be1a6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_b4312fc0db4f3802.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_5a8378e94add739457c9725a73cf1952_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_3460058476518e0a.manifest
File versionNot applicable
File size691
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_5ee627b491e1beadffcdd9a78358e05a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_b1115ea4714b8e30.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_9861a3c4560edf7592c68694ef55a0cd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_a25c60ded5f659a0.manifest
File versionNot applicable
File size691
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_9e99407384b00f4b36e8fedd79be9e51_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_c5d830378785c813.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_a25e8b0fb1efa0bfb5b1f081de893c04_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_9d06adad208a9792.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_a554d259c50cc61ded067bc5848c118b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_f6c2196af657856c.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_d4c7eef0de60973511cef2af4bb3a205_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_958b5574f8cdbe35.manifest
File versionNot applicable
File size691
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_e85b430b16eeb232f11d97b8307e5cfe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_2d5bf149a325136b.manifest
File versionNot applicable
File size691
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_ef7cbda104f1c456aade854123482738_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_0889e418a4942a56.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_f4b8dd25c8997b4edbdb29c2cacbb2ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_4c4b47c6f8333b27.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_a786e3c3bd3618af.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_a8536290d62140a8.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_a96d40c9ba5c849b.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_a9f7ddded3793dbc.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_04940b4b72945499.manifest
File versionNot applicable
File size10,819
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_05608a188b7f7c92.manifest
File versionNot applicable
File size10,819
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_067a68516fbac085.manifest
File versionNot applicable
File size10,819
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_0705056688d779a6.manifest
File versionNot applicable
File size10,819
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_d2876c2160b42f31.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_d353eaee799f572a.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_d46dc9275dda9b1d.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_d4f8663c76f7543e.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_0c99e4b0f02af07428bc0e999954b3cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_c4f0d244f49a17d1.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_12f82e27d7c25591ddec040d4c55419f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_623c9fd6b2611bc3.manifest
File versionNot applicable
File size1,030
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1e3126834aba635138fdcc2f2ed9ed02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_c77baa6892bae6eb.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_46c86432938085b098b0af8545dd5351_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_5fb2d4eb1dd182d0.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4f2f0ff7c34a04b1eba87d2c90c0b361_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_458468824ea46827.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5087ddc84ce616468de02eefd3da056c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_64dd90086753a15c.manifest
File versionNot applicable
File size1,030
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5722c015620ac58453d411b813abbf15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_9e15f19ae3a6b79f.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_672002716948787618ba82ff12b363f2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_a948b786583387a4.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b539b0abf62a7404667c800cdd4c2f36_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_6f0a07f8cb13581e.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_dfa74655acf8269c56080f2642a8ba39_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_14126d2cb6bdbe37.manifest
File versionNot applicable
File size1,030
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e0614fbe0da99aa2ee74f99004d6499d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_41ce2f78f2815cad.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e374389c81c67cebbb6419abe8ef0d8f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_535f144e29ed0c70.manifest
File versionNot applicable
File size1,030
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_03a57f47759389e5.manifest
File versionNot applicable
File size1,988
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_0471fe148e7eb1de.manifest
File versionNot applicable
File size1,988
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:23
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_058bdc4d72b9f5d1.manifest
File versionNot applicable
File size1,988
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)12:39
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_061679628bd6aef2.manifest
File versionNot applicable
File size1,988
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:58
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_60b2a6cf2af1c5cf.manifest
File versionNot applicable
File size10,823
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_617f259c43dcedc8.manifest
File versionNot applicable
File size10,823
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:23
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_629903d5281831bb.manifest
File versionNot applicable
File size10,823
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)12:39
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_6323a0ea4134eadc.manifest
File versionNot applicable
File size10,823
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:58
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_2ea607a51911a067.manifest
File versionNot applicable
File size2,110
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:29
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_2f72867231fcc860.manifest
File versionNot applicable
File size2,110
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_308c64ab16380c53.manifest
File versionNot applicable
File size2,110
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)12:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_311701c02f54c574.manifest
File versionNot applicable
File size2,110
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:04
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,331
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_a786e3c3bd3618af.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_a8536290d62140a8.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_a96d40c9ba5c849b.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_a9f7ddded3793dbc.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_d2876c2160b42f31.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_d353eaee799f572a.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_d46dc9275dda9b1d.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_d4f8663c76f7543e.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_25397729e791e8b262de66c6cc419439_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_95c5b7b21068c9da.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_428ebc3478c0d527cb69261057f50282_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_377df1886649a9b8.manifest
File versionNot applicable
File size1,028
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_4525ac07bfc443a6f66063465df6b1b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_0670c0f68efc9a6a.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_49359d0ac64d0f80c2bb858a4b88fe8f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_5cb057d8a577538a.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_8704f5204d303a8bbc3a41fb2e404b0b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_6175045b0f35b689.manifest
File versionNot applicable
File size1,044
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_a6ccf8d8b62a98e5dcb08990dbe3f300_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_ea1a4639a8b56eed.manifest
File versionNot applicable
File size1,044
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_c4dd589419aa0dc8b9ae955229f841fb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_7207c958dbe86d74.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_e67217eeb862971419499de3d451be16_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_b152b73495bbd91d.manifest
File versionNot applicable
File size1,028
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_f50e6d9f513e67da2782f992851806c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_2d54704939a24765.manifest
File versionNot applicable
File size1,044
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_f608847cde6784fc4b130300e44d4c31_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_877b5bff05028cc5.manifest
File versionNot applicable
File size1,044
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_a78887b9bd3421ab.manifest
File versionNot applicable
File size1,987
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_a8550686d61f49a4.manifest
File versionNot applicable
File size1,987
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:17
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_0495af4172925d95.manifest
File versionNot applicable
File size10,821
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_05622e0e8b7d858e.manifest
File versionNot applicable
File size10,821
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_067c0c476fb8c981.manifest
File versionNot applicable
File size10,821
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_0706a95c88d582a2.manifest
File versionNot applicable
File size10,821
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:39
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_d289101760b2382d.manifest
File versionNot applicable
File size2,108
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_d3558ee4799d6026.manifest
File versionNot applicable
File size2,108
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:21
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_d46f6d1d5dd8a419.manifest
File versionNot applicable
File size2,108
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:57
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_d4fa0a3276f55d3a.manifest
File versionNot applicable
File size2,108
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:44
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,949
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_a786e3c3bd3618af.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_a8536290d62140a8.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_d2876c2160b42f31.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_d353eaee799f572a.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_d46dc9275dda9b1d.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_d4f8663c76f7543e.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2505438 — ostatni przegląd: 04.07.2013 — zmiana: 1

Opinia