Błąd „Nie można wyświetlić jednego lub kilku formantów ActiveX” podczas uruchamiania programu Microsoft Management Console (MMC)

Symptomy

Podczas uruchamiania programu Microsoft Management Console (MMC), na przykład konsoli services.msc lub gpedit.msc, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można wyświetlić jednego lub kilku formantów ActiveX, ponieważ wystąpiła jedna z dwóch sytuacji: 1) Bieżące ustawienia zabezpieczeń uniemożliwiają uruchamianie formantów ActiveX na tej stronie. 2) Wydawca jednego z formantów został zablokowany przez użytkownika. Skutkiem tego strona może być wyświetlana nieprawidłowo.

Po kliknięciu przycisku OK w tym komunikacie o błędzie ponownie pojawia się taki sam komunikat.

Oprócz tego mogą też przestać działać gadżety paska bocznego i w ich miejscu mogą być wyświetlane czarne kwadraty z zieloną pionową linią po środku.


Rozwiązanie

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać czynności opisane w poniższych metodach, zaczynając od metody 1. Jeśli zastosowanie metody 1. nie rozwiązało problemu, należy przejść do metody 2.

Metoda 1.


Aby automatycznie zmienić wartość rejestru w polu Dane wartości w podkluczu Zones na wartość 0, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • Użycie tego pakietu spowoduje automatyczną zmianę wartości rejestru w polu Dane wartości w podkluczu Zones na wartość 0.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

W celu rozwiązania problemu należy zmodyfikować rejestr, zmieniając wartość w polu Dane wartości w ustawieniach rejestru dla pozycji Zones.

 1. Kliknij przycisk Start i wpisz ciąg regedit w polu Wyszukaj.
 2. Kliknij pozycję regedit.exe w obszarze Programy.
 3. Przejdź do następującego klucza rejestru i kliknij podklucz „0”.
 4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
 5. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję 1200, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1 lub 0 w miejscu istniejącej wartości 3. Następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Uruchom konsolę MMC i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Wartości 0, 1 i 3 są skojarzone z następującym działaniem:
 • 0 = element jest włączony lub akcja jest dozwolona
 • 1 = monit
 • 3 = element jest wyłączony lub akcja nie jest dozwolona
Uwaga Jeśli w polu Dane wartości zostanie wpisana wartość 1, przy uruchamianiu programu Microsoft Project będzie wyświetlany następujący monit:
Czy chcesz zezwolić na uruchamianie oprogramowania takiego jak formanty ActiveX i dodatki (plug-ins)?
Monit może też być wyświetlany w innych sytuacjach podczas używania programu Microsoft Project.
Aby monit nie był wyświetlany, w polu Dane wartości należy wpisać wartość 0.


Metoda 2.


Aby automatycznie usunąć niepotrzebną strefę z podklucza Zones, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Jeśli problem nadal występuje, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 3. Usuń niepotrzebną strefę z podklucza Zones.
  Uwaga Niepotrzebna strefa znajduje się przed strefą o numerze 0 i jest oznaczona pseudograficzną liczbą przypominającą miniaturową wielką literę „L”.
 4. Zamknij Edytor rejestru.
 5. Uruchom konsolę MMC i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2506343 — ostatni przegląd: 27.02.2012 — zmiana: 1

Opinia