Po kliknięciu prawym przyciskiem i wybraniu polecenia „Zapisz obraz jako” obraz nie jest zapisywany z poprawnym rozszerzeniem

Symptomy

Jeśli w programie Microsoft Internet Explorer klikniesz obraz prawym przyciskiem myszy, klikniesz polecenie Zapisz obraz jako i zapiszesz obraz, w zapisywanym pliku będzie brakowało rozszerzenia nazwy pliku.

Przyczyna

Takie zachowanie może występować w przypadku, gdy w nazwie pliku jest więcej niż jedna kropka. Jeśli nazwa pliku w polu Nazwa pliku zawiera kropkę (.), system Windows Millennium traktuje tekst po ostatniej kropce jako rozszerzenie nazwy pliku niezależnie od informacji w polu Zapisz jako typ.
Jeśli na przykład zapiszesz obraz Mscom.w2000.site. z rozszerzeniem .jpg wyświetlonym w polu Zapisz jako typ, plik zostanie zapisany pod nazwą Mscom.w2000.site, a rozszerzenia .jpg będzie brakowało.

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, należy dodać właściwe rozszerzenie do nazwy pliku w polu Nazwa pliku.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Właściwości

Identyfikator artykułu: 250747 — ostatni przegląd: 19.11.2003 — zmiana: 1

Opinia