"ZWROT Z INWESTYCJI. EXE przestał działać"błąd, gdy Podgląd wydruku lub drukowanie raportu w programie Microsoft Dynamics SL

Dotyczy: Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2

Objawy


W Microsoft Dynamics SL 7.0 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) przy wydruku lub podglądu wszystkich raportów w module, można otrzymać następujący komunikat o błędzie:
ZWROT Z INWESTYCJI. EXE przestał działać

Rozwiązanie


Informacje dotyczące poprawek dla systemu Microsoft Dynamics SL

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny Microsoft Dynamics SL dodatek Service Pack zawierający tę poprawkę, jak określono w sekcji "Stan" w tym artykule.

Aby rozwiązać ten problem, kliknij łącze "Pobieranie poprawki widoku i żądania" na początku tego artykułu, w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, być może trzeba utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.


Microsoft Dynamics SL 7.0 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
Zmienione plikiDataWersja pliku
ROI.exe08 - lut 20117.4. 50208.2
Microsoft Dynamics SL 7.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

Zmienione plikiDataWersja pliku
ROI.exe16-Jan-20127.02.60118.05

Informacje dotyczące instalacji

Zainstalować tę poprawkę, wykonując instrukcje dotyczące instalacji, zawarte w pobranej poprawki.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać informacje o wymaganiach wstępnych dotyczących tej poprawki zobacz instrukcje dotyczące instalacji, zawarte w pobranej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli pojawi się odpowiedni monit, należy ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu poprawki.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Ten problem został zgłoszony jako liczby problem 23058 i 23061.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft