Komunikat „Kod błędu 0x800f0902” podczas instalowania programu Internet Explorer 9 RC

Symptomy

Próba zainstalowania programu Windows Internet Explorer 9 Release Candidate (RC) za pośrednictwem usługi Windows Update może się nie powieść i może zostać zwrócony następujący kod błędu:
Kod błędu: 0x800f0902
Ponadto nawet jeśli używanym językiem systemu Windows nie jest angielski, może zostać zainstalowana wersja angielskojęzyczna programu Internet Explorer 9 RC.

Przyczyna

Ten problem może występować, jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Na komputerze jest zainstalowana wielojęzyczna wersja systemu Windows.
  • Na komputerze jest obecnie zainstalowany program Internet Explorer 9 Beta.
  • Program Internet Explorer 9 RC jest instalowany za pośrednictwem usługi Windows Update.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować właściwy pakiet językowy dla programu Internet Explorer 9 RC. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Zapisz wszystkie wyniki pracy, zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.
  2. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update.
  3. W okienku nawigacji kliknij łącze Sprawdź, czy są aktualizacje.
  4. Na liście ważnych aktualizacji wybierz pozycję Internet Explorer 9 Release Candidate. Jeśli na liście nie ma tej pozycji, przejdź do następnego kroku.
  5. Na liście aktualizacji opcjonalnych wybierz pozycję Internet Explorer 9 Release Candidate Language Pack Update (Aktualizacja pakietu językowego programu Internet Explorer 9 Release Candidate).
  6. Kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje.
  7. Uruchom program Internet Explorer 9, aby upewnić się, że problem został rozwiązany.
Jeśli problem nie został rozwiązany, można pobrać pakiety językowe programu Windows Internet Explorer 9 Release Candidate z Centrum pobierania Microsoft. Kliknij jedno z następujących łączy (odpowiednie do używanego systemu operacyjnego).

Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Windows Vista i Windows Server 2008

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o programie Internet Explorer 9 RC albo pobrać ten program, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2510204 — ostatni przegląd: 21.02.2011 — zmiana: 1

Opinia