MS11-031: Opis aktualizacji zabezpieczeń aparatów obsługi skryptów języków JScript i VBScript 5.8: 12 kwietnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-031. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.8.6001.23141726,52804-Mar-201106:37x86SP3SP3GDR
Vbscript.dll5.8.6001.23141420,86404-Mar-201106:37x86SP3SP3GDR
Jscript.dll5.8.6001.23141726,52804-Mar-201106:35x86SP3SP3QFE
Vbscript.dll5.8.6001.23141420,86404-Mar-201106:35x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.8.6001.23141817,66404-Mar-201112:38x64SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.8.6001.23141613,37604-Mar-201112:38x64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.8.6001.23141726,52804-Mar-201112:38x86SP2SP2GDR\WOW
Wvbscript.dll5.8.6001.23141420,86404-Mar-201112:38x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.8.6001.23141817,66404-Mar-201112:34x64SP2SP2QFE
Vbscript.dll5.8.6001.23141613,37604-Mar-201112:34x64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.8.6001.23141726,52804-Mar-201112:34x86SP2SP2QFE\WOW
Wvbscript.dll5.8.6001.23141420,86404-Mar-201112:34x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.8.6001.23141726,52804-Mar-201106:37x86SP3SP3GDR
Vbscript.dll5.8.6001.23141420,86404-Mar-201106:37x86SP3SP3GDR
Jscript.dll5.8.6001.23141726,52804-Mar-201106:35x86SP3SP3QFE
Vbscript.dll5.8.6001.23141420,86404-Mar-201106:35x86SP3SP3QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.6001.19046726,52817-Feb-201106:19x86
Jscript.dll5.8.6001.23141726,52817-Feb-201106:55x86
Vbscript.dll5.8.6001.19046420,86417-Feb-201106:23x86
Vbscript.dll5.8.6001.23141420,86417-Feb-201107:00x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.6001.19046817,66417-Feb-201107:15x64
Jscript.dll5.8.6001.23141817,66417-Feb-201118:28x64
Vbscript.dll5.8.6001.19046613,37617-Feb-201107:21x64
Vbscript.dll5.8.6001.23141613,37617-Feb-201118:32x64
Jscript.dll5.8.6001.19046726,52817-Feb-201106:19x86
Jscript.dll5.8.6001.23141726,52817-Feb-201106:55x86
Vbscript.dll5.8.6001.19046420,86417-Feb-201106:23x86
Vbscript.dll5.8.6001.23141420,86417-Feb-201107:00x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,417
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,835
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_ie8_0~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_ie8_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,406
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_ie8~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_586c80afda3b2bafe53da4af9fde67e5_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19046_none_5e614634ecb37f78.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_78635250825a6ca2307efb50222ebea7_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19046_none_5b2e3e1e4860d1a4.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_9c34b8958e9ddb278a7674204aaf37a3_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23141_none_21479946f273f3a0.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_cd4d61102d674abcebcb86ca742fed09_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23141_none_327f55f9a2524b32.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19046_none_65a3a8570d0cca1a.manifest
File versionNot Applicable
File size42,892
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)06:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23141_none_662843b0262eeb31.manifest
File versionNot Applicable
File size42,892
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19046_none_2b1dc30f43cf7656.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23141_none_2ba25e685cf1976d.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_2de27b54d9eb7c4ab1414801406834b0_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19046_none_188e6ee49c5b249a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3f2416512cb6517d62feb4d668cc824a_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23141_none_5e91f8b984bf5493.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4aeb78437752788851bdb0e4c68337c1_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23141_none_b21eca3e2d9a37f2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f621478e388c5510bf7e794495ee99a2_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19046_none_d0f8d4fce4e57fcb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19046_none_c1c243dac56a3b50.manifest
File versionNot Applicable
File size42,910
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)07:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23141_none_c246df33de8c5c67.manifest
File versionNot Applicable
File size42,910
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)19:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19046_none_873c5e92fc2ce78c.manifest
File versionNot Applicable
File size55,545
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)07:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23141_none_87c0f9ec154f08a3.manifest
File versionNot Applicable
File size55,545
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)19:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,866
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,751
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_ie8_0~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_ie8_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_ie8~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)01:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19046_none_65a3a8570d0cca1a.manifest
File versionNot Applicable
File size42,892
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)06:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23141_none_662843b0262eeb31.manifest
File versionNot Applicable
File size42,892
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19046_none_2b1dc30f43cf7656.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)06:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23141_none_2ba25e685cf1976d.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)17-Feb-2011
Time (UTC)07:30
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.7600.16762716,80018-Feb-201105:35x86
Jscript.dll5.8.7600.20904716,80018-Feb-201105:56x86
Jscript.dll5.8.7601.17562716,80018-Feb-201105:41x86
Jscript.dll5.8.7601.21663716,80018-Feb-201105:13x86
Vbscript.dll5.8.7600.16762428,03218-Feb-201105:36x86
Vbscript.dll5.8.7600.20904428,03218-Feb-201105:58x86
Vbscript.dll5.8.7601.17562428,03218-Feb-201105:43x86
Vbscript.dll5.8.7601.21663428,03218-Feb-201105:16x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.7600.16762852,48018-Feb-201106:36x64
Jscript.dll5.8.7600.20904852,48018-Feb-201106:44x64
Jscript.dll5.8.7601.17562919,04018-Feb-201110:54x64
Jscript.dll5.8.7601.21663919,04018-Feb-201106:08x64
Vbscript.dll5.8.7600.16762612,35218-Feb-201106:37x64
Vbscript.dll5.8.7600.20904612,35218-Feb-201106:45x64
Vbscript.dll5.8.7601.17562613,37618-Feb-201110:56x64
Vbscript.dll5.8.7601.21663613,37618-Feb-201106:10x64
Jscript.dll5.8.7600.16762716,80018-Feb-201105:35x86
Jscript.dll5.8.7600.20904716,80018-Feb-201105:56x86
Jscript.dll5.8.7601.17562716,80018-Feb-201105:41x86
Jscript.dll5.8.7601.21663716,80018-Feb-201105:13x86
Vbscript.dll5.8.7600.16762428,03218-Feb-201105:36x86
Vbscript.dll5.8.7600.20904428,03218-Feb-201105:58x86
Vbscript.dll5.8.7601.17562428,03218-Feb-201105:43x86
Vbscript.dll5.8.7601.21663428,03218-Feb-201105:16x86
Jscript.dll5.8.7600.16762716,80018-Feb-201105:35x86
Jscript.dll5.8.7600.20904716,80018-Feb-201105:56x86
Jscript.dll5.8.7601.17562716,80018-Feb-201105:41x86
Jscript.dll5.8.7601.21663716,80018-Feb-201105:13x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.7600.167621,769,98418-Feb-201105:22IA-64
Jscript.dll5.8.7600.209041,769,98418-Feb-201105:17IA-64
Jscript.dll5.8.7601.175621,769,98418-Feb-201105:05IA-64
Jscript.dll5.8.7601.216631,769,98418-Feb-201105:16IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.167621,159,16818-Feb-201105:24IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.209041,159,16818-Feb-201105:18IA-64
Vbscript.dll5.8.7601.175621,159,16818-Feb-201105:09IA-64
Vbscript.dll5.8.7601.216631,159,16818-Feb-201105:20IA-64
Jscript.dll5.8.7600.16762716,80018-Feb-201105:35x86
Jscript.dll5.8.7600.20904716,80018-Feb-201105:56x86
Jscript.dll5.8.7601.17562716,80018-Feb-201105:41x86
Jscript.dll5.8.7601.21663716,80018-Feb-201105:13x86
Vbscript.dll5.8.7600.16762428,03218-Feb-201105:36x86
Vbscript.dll5.8.7600.20904428,03218-Feb-201105:58x86
Vbscript.dll5.8.7601.17562428,03218-Feb-201105:43x86
Vbscript.dll5.8.7601.21663428,03218-Feb-201105:16x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.7600.167621,769,98418-Feb-201105:22IA-64
Jscript.dll5.8.7600.209041,769,98418-Feb-201105:17IA-64
Jscript.dll5.8.7601.175621,769,98418-Feb-201105:05IA-64
Jscript.dll5.8.7601.216631,769,98418-Feb-201105:16IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.167621,159,16818-Feb-201105:24IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.209041,159,16818-Feb-201105:18IA-64
Vbscript.dll5.8.7601.175621,159,16818-Feb-201105:09IA-64
Vbscript.dll5.8.7601.216631,159,16818-Feb-201105:20IA-64
Jscript.dll5.8.7600.16762716,80018-Feb-201105:35x86
Jscript.dll5.8.7600.20904716,80018-Feb-201105:56x86
Jscript.dll5.8.7601.17562716,80018-Feb-201105:41x86
Jscript.dll5.8.7601.21663716,80018-Feb-201105:13x86
Vbscript.dll5.8.7600.16762428,03218-Feb-201105:36x86
Vbscript.dll5.8.7600.20904428,03218-Feb-201105:58x86
Vbscript.dll5.8.7601.17562428,03218-Feb-201105:43x86
Vbscript.dll5.8.7601.21663428,03218-Feb-201105:16x86

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0c266e9c07839860ddfb4be904558f97_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17562_none_fb170e5d51b5dcaf.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0da7d2ad991f8bb1b2e0ca236ce5f8a5_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17562_none_f4a6f96cc80e2618.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_36ece76c3f3837db28b10bd9dba3fa40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_cb911e86c0442b59.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3839e727f28ed6a1a3e8aef213de88a3_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20904_none_d243eee9ebb5ffe4.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_488719494390a8761d176b67f3c40714_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16762_none_2a1220426875ad9e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_56c08db73a92a7a0d6e2bf2515606cbc_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21663_none_8a46371702cc6dca.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5cdb672da09081edb8b95930b7c6042e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16762_none_6352ff9c145ea9f8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_73dd48116f4dc0abf2b9a0f05a0c2f9d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_4d2460bbc91822a7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_81bfd4366c250b9f644b6c624aea0dcc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_502fa4b3a7376994.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_850f96b8754048440f52f00b47942bf8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_f4c1745e6e1afd4b.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8ccbf647f0c9b7e31e56bfdc19d179a2_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21663_none_538905cdcb0b55b9.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_92d0aa927afa13be87ba9bfa5d7f57df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_d7369ea72f22c21c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_98c271c01c83c6237c6a54c7da854a65_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20904_none_d273bd6f0b288533.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9a694dff004159ee14ab5607429e65c8_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21663_none_2b62ed12491e498b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a1bd0c2c92d4d375d081e81bbd16555f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_0ff0355a0d688126.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a1c2d0377137f1b6d08bf51485188f78_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16762_none_cb3c3f1b02222a8d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a35ac32b86a09eb6f60d0094e871e7ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_258a75da76117758.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c05d79896fcfe913a67ee571f6e2f4a5_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16762_none_cfac8f1a6317418a.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c18e6590a784dade6428d50b4f4ebb2c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20904_none_6de7069369233879.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cbb0092a76190565925c461cc56c1292_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21663_none_0544d9544046baf9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cbc9682926c2ecc7b4b44861f9a0244a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20904_none_4b9af9bfb26f1098.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7e06e121619a2d4fbf4c67c17dd9406_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_92bc62260d41918e.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_daf566dfc6a0c573ee0e393b41bf170b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17562_none_993116c19c05cbf9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e1f05a2bae4e62b0cb326c40157db424_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17562_none_c254914614b7af91.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16762_none_f9a1c80787c9c6e6.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20904_none_fa6e46d4a0b4eedf.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17562_none_fb88250d84f032d2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)11:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21663_none_fc12c2229e0cebf3.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_a4619b88478a7aa5.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_a52e1a556075a29e.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_a647f88e44b0e691.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_a6d295a35dcd9fb2.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,896
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,829
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,249
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,602
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,231
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,588
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,368
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,776
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,083
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,833
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,642
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,204
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,184
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,075
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,167
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,926
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,030
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,023
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16762_none_03f67259bc2a88e1.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20904_none_04c2f126d515b0da.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17562_none_05dccf5fb950f4cd.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21663_none_06676c74d26dadee.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)05:41
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_aeb645da7beb3ca0.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_af82c4a794d66499.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_b09ca2e07911a88c.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_b1273ff5922e61ad.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)05:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16762_none_9d832c83cf6c55b0.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20904_none_9e4fab50e8577da9.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17562_none_9f698989cc92c19c.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21663_none_9ff4269ee5af7abd.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)05:46
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_207f2aadb2d835ca118bc3f5bf431dd6_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20904_none_0ff904eaf8e41403.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_56f0090d4c2215e9c77c86d173c02c0c_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21663_none_bf3a726efdffe010.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5aa0cd39c4451fddffa8936d3e568cfe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_ea40ac9d7f679c80.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6381fdd3535061aa1ed2af34a32657cb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_7990e5cbfe253566.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_857b522cf8c3e073798ded23d82fac69_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16762_none_64df4636c3edf934.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8b6de0bc5c43a25c22cf4c413cdde7c4_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17562_none_6fae5e895a8b2928.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b2f6bd8c3ba0056681a854e6abe28d8d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_4adf8d5388fb3aa0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_be2048d089792be8d8b53c192d34bef6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_c62ffc592e045f05.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16762_none_9d84d079cf6a5eac.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20904_none_9e514f46e85586a5.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17562_none_9f6b2d7fcc90ca98.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21663_none_9ff5ca94e5ad83b9.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_4844a3fa8f2b126b.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_491122c7a8163a64.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_4a2b01008c517e57.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_4ab59e15a56e3778.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,243
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,393
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,225
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,379
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,438
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,194
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2510531_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2510531~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,174
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,182
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,902
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2510531_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,938
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,538
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:09
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16762_none_03f67259bc2a88e1.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20904_none_04c2f126d515b0da.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17562_none_05dccf5fb950f4cd.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21663_none_06676c74d26dadee.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)05:41
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_aeb645da7beb3ca0.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_af82c4a794d66499.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_b09ca2e07911a88c.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_b1273ff5922e61ad.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)05:41
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2510531 — ostatni przegląd: 11.05.2011 — zmiana: 1

Opinia