Opis pakietu poprawek programu Office Excel 2007 (xlconv-x-none.msp, graph-x-none.msp w programie excel-x-none.msp): 26 kwietnia 2011


Streszczenie


W tym artykule opisano problem Microsoft Office Excel 2007, który został rozwiązany w pakiecie poprawek z dnia 26 kwietnia 2011.

WPROWADZENIE


Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

 • Rozważ następujący scenariusz:
  • W skoroszycie programu Microsoft Office Excel 2007 można wstawić wykres kołowy.
  • Dodawanie etykiet danych do wykresu kołowego.
  • Usuń zakres danych, który używa wykresu kołowego.
  • Wybierz etykiety danych na wykresie kołowym, a następnie przenieść go w inne miejsce.
  • Zapisz skoroszyt w formacie xls.
  • Otwórz nowy skoroszyt, a następnie spróbuj go zapisać.

  W tym scenariuszu program Excel 2007 ulega awarii.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć 2007 Microsoft Office Suite z dodatkiem Service Pack 2 w celu zastosowania tego pakietu poprawek.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

949585 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2007

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Office-kb2512786-fullfile-x86-glb.exe12.0.6557.500018,542,19212-Apr-201118:57

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Excel-x-none.mspNie dotyczy9,006,08012-Apr-201109:40
Graph-x-none.mspNie dotyczy1,500,67212-Apr-201109:40
Xlconv-x-none.mspNie dotyczy8,173,56812-Apr-201109:40

Excel-x-none.msp informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Excel.exe12.0.6557.500018,363,24011-Apr-201119:03

Wykres x-none.msp informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Graph.exe12.0.6557.50002,532,73611-Apr-201119:19

Xlconv-x-none.msp informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Excelcnv.exe12.0.6557.500015,144,29611-Apr-201119:16

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft