Użytkownicy domeny nie mogą przyłączyć stacji roboczej lub serwera do domeny

Symptomy

Podczas próby przyłączenia do domeny Windows 2000 komputera z systemem Windows NT 4.0 Workstation lub Windows NT 4.0 Server może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Konto tego komputera nie istnieje lub jest niedostępne.
Jeżeli stacja robocza lub serwer, które próbujesz przyłączyć, to komputery z systemem Windows 2000 Professional lub Windows 2000 Server, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Nie można dołączyć komputera do domeny. Została przekroczona maksymalna liczba kont, które możesz utworzyć w tej domenie. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby ten limit zresetować lub zwiększyć.
UWAGA: Ten komunikat o błędzie pojawia się tylko wtedy, jeżeli do domeny przyłączono już 10 stacji roboczych.

Przyczyna

System Windows 2000 domyślnie udziela uprawnienia do dodawania stacji roboczych do domeny grupie Użytkownicy uwierzytelnieni. Gdy to uprawnienie jest włączone, użytkownicy uwierzytelnieni mogą pominąć sprawdzenie listy kontroli dostępu (ACL) do uprzednio zdefiniowanej wartości maksymalnej. Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, maksymalna liczba kont komputerów, do których użytkownik uwierzytelniony może się przyłączyć, wynosi domyślnie 10.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj odpowiedniej metody.

Metoda 1: Utwórz wstępnie konto komputera użytkownika

 1. Z przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory kliknij prawym przyciskiem myszy kontener, w którym znajduje się konto.
 2. Kliknij polecenie
  Nowy, a następnie kliknij polecenie
  Komputer.
 3. W polu Nazwa komputera wpisz nazwę komputera z systemem Windows 2000, który chcesz dodać do domeny.


  Upewnij się, że nazwa komputera został wprowadzona w polu
  Nazwa komputera (systemy starsze niż Windows 2000)
  (powinno się tak dziać automatycznie).
 4. Kliknij przycisk
  Zmień. Wybierz użytkownika lub grupę, którzy będą mogli przyłączyć ten komputer do domeny, a następnie kliknij przycisk
  OK.
 5. Jeżeli chcesz, aby system Windows NT 4.0 i poprzednie systemy operacyjne używały tego obiektu nazwy komputera, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru
  Zezwalaj na korzystanie z tego konta komputerom z systemem starszym niż Windows 2000, a następnie kliknij przycisk
  OK.

Metoda 2: Przydziel użytkownikowi następujące pozycje kontroli dostępu (ACE, Access Control Entry): "Tworzenie obiektów komputerów" oraz "Usuwanie obiektów komputerów"

 1. Z przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory kliknij polecenie
  Funkcje zaawansowane
  w menu
  Widok, tak aby kartę
  Zabezpieczenia
  było widać po kliknięciu polecenia
  Właściwości.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontener Komputery, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie
  Zabezpieczenia kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Na karcie
  Uprawnienia
  kliknij pozycję
  Użytkownicy uwierzytelnieni, a następnie kliknij przycisk
  Wyświetl/Edytuj.


  UWAGA: Jeżeli grupa Użytkownicy uwierzytelnieni nie jest wymieniona, kliknij przycisk
  Dodaj
  i dodaj ją do listy pozycji uprawnień.
 5. Upewnij się, że opcja
  Ten obiekt i wszystkie obiekty podrzędne
  jest wyświetlona w polu
  Zastosuj dla.
 6. W polu
  Uprawnienia
  kliknij, aby zaznaczyć, pole wyboru
  Zezwalaj
  obok pozycji kontroli dostępu
  Utwórz obiekty komputera
  i
  Usuń obiekty komputera, a następnie kliknij przycisk
  OK.

Metoda 3: Zastąp domyślne ograniczenie liczby komputerów, które użytkownik uwierzytelniony może przyłączyć do domeny

Możesz zastąpić domyślne ograniczenie przy użyciu następujących metod:
 • Użyj narzędzia Ldp (Ldp.exe) dołączonego do zestawu
  Microsoft Windows 2000 Resource Kit.
 • Użyj skryptu ADSI (Active Directory Services Interface), aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość atrybutu ms-DS-MachineAccountQuota usługi Active Directory.

Stan

Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 251335 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia