Usługa RPC dostępu klienta programu Exchange ulega awarii w środowisku Exchange Server 2010


Symptomy


Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Masz serwera Microsoft Exchange Server 2010 z magazynu folderów publicznych w organizacji programu Exchange.
  • Podłącz magazyn folderów publicznych za pomocą programu Outlook 2003.
  • Utwórz wezwanie na spotkanie, a następnie spróbuj wyświetlić informacje wolny/zajęty.
W tym scenariuszu Usługa dostępu klienta programu Microsoft Exchange RPC na serwerze Exchange ulega awarii. W związku z tym użytkownicy zostają odłączeni od serwera. Ponadto następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ usługa dostępu klienta programu Microsoft Exchange RPC sprawdza, czy zmienna ma wartość NULL, zanim uzyskuje dostęp do zmiennej.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:
2579150 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.