Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (pliku ifswfe-x-none.msp): 26 kwietnia 2011

Dotyczy: SharePoint Server 2010

Streszczenie


W tym artykule opisano problem Microsoft SharePoint Server 2010, który został rozwiązany w pakiecie poprawek z dnia 26 kwietnia 2011.
W tym artykule opisano następujące elementy dotyczące pakietu poprawek:
  • Problemy, które ten pakiet poprawia.
  • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu poprawek.
  • Czy po zainstalowaniu pakietu poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
  • Czy pakiet poprawek jest zastępowany przez inny pakiet poprawek.
  • Czy trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.
  • Pliki zawarte w pakiecie poprawek.

WPROWADZENIE


Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek


Rozważ następujący scenariusz:
  • Wstawianie pola tekstowego, które akceptuje wiele wierszy tekstu do formularza w programie Microsoft InfoPath.
  • Ustaw wartość wysokości pola tekstowego na wartość auto, a następnie określ stałą wartość szerokość pola tekstowego.
  • Publikowanie formularza na serwerze programu SharePoint Server 2010.
  • Służy do wyświetlania formularza za pomocą przeglądarki, a następnie wpisz więcej niż 22 znaki w polu tekstowym.
W tym scenariuszu wysokość pola tekstowego zwiększa się przez miejsce na jeden wiersz.


Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze, aby zastosować tę aktualizację.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Officeserver2010-kb2516485-fullfile-x64-glb.exe14.0.5138.50003,856,53618-Mar-118:44

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Ifswfe-x-none.mspNie dotyczy3,152,38417-Mar-1122:48

Informacje o pliku Ifswfe-x-none.msp

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Microsoft.office.infopath.server.administration.commandline.dll14.0.5138.500012,14415-Mar-110:43
Microsoft.office.infopath.server.dll14.0.5138.50002,971,50415-Mar-110:43
Microsoft.office.infopath.server.host.dll14.0.5138.500014,70415-Mar-110:43
Microsoft.office.infopath.server.intl.dll14.0.5138.5000198,51215-Mar-110:43
Microsoft.office.infopath.server.pages.dll14.0.5138.500046 96015-Mar-110:43

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft