Po zamknięciu programu Outlook na komputerze, na którym został zainstalowany Lync 2010 i z systemem Windows Vista jest nadal uruchomiony proces Outlook.exe

Dotyczy: Lync 2010

Objawy


Rozważ następujący scenariusz:
  • Użyj programu Microsoft Outlook na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Vista i Microsoft Lync 2010.
  • Funkcja śledzenia jest wyłączona w 2010 r. Lync.
  • Zamknij program Outlook.
W tym scenariuszu Menedżera zadań systemu Windows pokazuje, że nadal jest uruchomiony proces Outlook.exe. Dodatkowo możesz ponownie uruchom program Outlook, chyba że zakończyć proces Outlook.exe.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następującej aktualizacji zbiorczej:
2496325 Opis pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu Lync 2010: kwietnia 2011

Obejście


Aby obejść ten problem, włączenie funkcji śledzenia w 2010 r. Lync przy użyciu następujących cmdlet:Set Lync Server Management Shell-CsClientPolicy-tożsamości client_policy_name — enabletracing — $trueUwaga client_policy_name symbol zastępczy oznacza "Global"" chyba że odpowiedniego klienta programu Lync 2010 ma dostosowane zasadę, która używa pod inną nazwą.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.