Komunikat o błędzie Stop w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 lub Windows 7 z dodatkiem SP1: „STOP: 0x0000007F”

Symptomy

Przykładowy scenariusz:
 • Na komputerze jest uruchomiony system Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.
 • Jest wykonywana jedna z następujących operacji:
  • Komputer jest konfigurowany do automatycznego nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową. Następnie komputer jest ponownie uruchamiany lub jego działanie jest wznawiane z trybu uśpienia lub hibernacji.
  • Rozpoczynany jest transfer danych z innym komputerem za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.
W tym scenariuszu w rzadkich przypadkach może zostać odebrany komunikat o błędzie podobny do następującego:
STOP: 0x0000007F (parametr1, parametr2, parametr3, parametr4) UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

Uwaga Ten problem może również wystąpić na komputerze z uruchomionym systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 i zainstalowaną poprawką 979612. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
979612 Dostępna jest poprawka zmniejszająca opóźnienie sprzężenia zwrotnego protokołu TCP i opóźnienie protokołu UDP w systemach Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista i Windows 7

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ system operacyjny nie przydziela wystarczającego obszaru stosu.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

W celu skorzystania z poprawki w tym pakiecie nie jest konieczne wprowadzanie żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,77620-Nov-201012:29x86
Tcpip.sys6.1.7601.175821,290,62419-Mar-201106:28x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687187,77619-Mar-201106:58x86
Tcpip.sys6.1.7601.216871,300,86419-Mar-201106:58x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,64020-Nov-201013:33x64
Tcpip.sys6.1.7601.175821,924,48019-Mar-201107:39x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687288,64019-Mar-201107:45x64
Tcpip.sys6.1.7601.216871,927,55219-Mar-201107:45x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,20020-Nov-201010:33IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.175823,782,01619-Mar-201106:10IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687483,20019-Mar-201106:50IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.216873,807,61619-Mar-201106:50IA-64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,094
Date (UTC)22-Mar-2011
Time (UTC)01:35
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,138
Date (UTC)22-Mar-2011
Time (UTC)01:35
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17582_none_b4d7cc35c4e2eaea.manifest
File versionNot applicable
File size3,780
Date (UTC)22-Mar-2011
Time (UTC)01:39
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_b5666a72ddfc0967.manifest
File versionNot applicable
File size3,834
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:23
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17582_none_10f667b97d405c20.manifest
File versionNot applicable
File size3,784
Date (UTC)22-Mar-2011
Time (UTC)01:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_118505f696597a9d.manifest
File versionNot applicable
File size3,838
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)08:17
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,304
Date (UTC)22-Mar-2011
Time (UTC)01:35
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,352
Date (UTC)22-Mar-2011
Time (UTC)01:35
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17582_none_b4d9702bc4e0f3e6.manifest
File versionNot applicable
File size3,782
Date (UTC)22-Mar-2011
Time (UTC)01:35
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_b5680e68ddfa1263.manifest
File versionNot applicable
File size3,836
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)08:19
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,425
Date (UTC)22-Mar-2011
Time (UTC)01:35
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,447
Date (UTC)22-Mar-2011
Time (UTC)01:35
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2519736 — ostatni przegląd: 24.08.2011 — zmiana: 1

Opinia