Lync 2010 nie może nawiązać połączenia usługi Lync Online przez zaporę serwera proxy w trybie automatycznej konfiguracji

Dotyczy: Lync 2010

Objawy


Microsoft Lync 2010 nie może nawiązać połączenia usługi Lync Online przez zaporę serwera proxy, gdy Lync 2010 jest w trybie automatycznej konfiguracji.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ nie można rozpoznać rekordu systemu nazw domen (DNS, Domain Name System) usługi (SRV) do usługi Lync Online.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następującej aktualizacji zbiorczej:
2496325 Opis pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu Lync 2010: kwietnia 2011

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.