Rozwiązywanie problemu braku zgodności dodatku menedżera pobierania Xunlei Thunder i programu Internet Explorer 9

Symptomy

Dodatek menedżera pobierania Xunlei Thunder powoduje, że program Internet Explorer 9 przestaje odpowiadać lub ulega awarii.

Rozwiązanie

Aby usunąć ten problem niezgodności, należy skorzystać z jednej z poniższych metod.

Metoda 1. Aktualizacja dodatku menedżera pobierania Xunlei Thunder do najnowszej wersji

Aby zaktualizować dodatek menedżera pobierania Xunlei Thunder, należy odwiedzić następującą witrynę w sieci Web: http://dl.xunlei.com/xl7.html
Ta aktualizacja dodatku menedżera pobierania Xunlei Thunder eliminuje problem z brakiem zgodności.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi organizacjami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych organizacji są precyzyjne.

Metoda 2. Wyłączenie dodatku menedżera pobierania Xunlei Thunder

Aby wyłączyć dodatek menedżera pobierania Xunlei Thunder, wykonaj następujące czynności: 
  1. Zamknij wszystkie okna programu Internet Explorer.
  2. Otwórz nowe okno programu Internet Explorer.
  3. Po wyświetleniu powiadomienia o braku zgodności dodatku menedżera pobierania Xunlei Thunder kliknij opcję Keep it disabled (Pozostaw wyłączony) lub zignoruj to powiadomienie.

Uwaga: Dodatek menedżera pobierania Xunlei Thunder może nie działać poprawnie po wyłączeniu.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o dodatkach do przeglądarek, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2520403 — ostatni przegląd: 21.05.2012 — zmiana: 1

Opinia