MS11-040: Luka w zabezpieczeniach programu Threat Management Gateway Firewall Client umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 14 czerwca 2011

Ta aktualizacja zabezpieczeń i luka w zabezpieczeniach opisana w biuletynie zabezpieczeń dotyczy tylko klientów tych produktów, które mają składniki serwera i klienta oraz zostały wymienione w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-040. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu (866) PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z programem Microsoft Forefront Threat Management Gateway Client nie działa program Microsoft ActiveSync lub działanie aplikacji wywołującej funkcję NSPLookupServiceNext() może zakończyć się niepowodzeniem podczas rozpoznawania nazw.

Aby uzyskać więcej informacji o tym znanym błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2620191 POPRAWKA: Aktualizacja zabezpieczeń 2520426 powoduje regresję na komputerze z programem Forefront Threat Management Gateway Client

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwcmgmt.exe7.0.7734.182240,92012-Apr-201104:58x86
Fwcwsp.dll7.0.7734.182348,55212-Apr-201104:58x86
Fwcwsp64.dll7.0.7734.182357,35212-Apr-201104:58x64
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2520426 — ostatni przegląd: 06.10.2011 — zmiana: 1

Opinia