Wydajność pracy jest niska podczas wyszukiwania jest uruchamiany program Microsoft Dynamics CRM 4.0 w złożonym środowisku usługi Active Directory

Dotyczy: Dynamics CRM 4.0

Objawy


Załóżmy, że uruchomienie programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 w złożonym środowisku usługi Active Directory. Po uruchomieniu wyszukiwania w środowisku usługi Active Directory programu Microsoft Dynamics CRM wydajność pracy jest niska.

Rozwiązanie


Ten problem został rozwiązany w najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0.Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949256 Microsoft Dynamics CRM 4.0 aktualizacje i poprawki
Uwaga Ten problem został pierwotnie ustalony w 17 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Aby uzyskać więcej informacji na temat 17 pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2477746 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji 17 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Microsoft Business Solutions CRM poprawek i aktualizacji terminologii pakiet oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887283 Standardy nazewnictwa pakietów aktualizacji i poprawek dla oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM