Przeszukiwanie witryny nie powiedzie się, gdy witryna programu SharePoint Server 2010 roszczenia włączone ma wiele plików cookie

Dotyczy: SharePoint Server 2010

Symptomy


Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Masz witryny programu Microsoft SharePoint Server 2010 roszczenia włączone.
  • Witryna programu SharePoint Server 2010 roszczenia włączone ma wiele plików cookie.
  • Podczas próby indeksowania witryny.
W tym scenariuszu nie powiedzie się podczas przeszukiwania. Dodatkowo gdy użytkownicy próbują znaleźć dowolny tekst, będą otrzymywać komunikat o odmowie dostępu.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujące pakiety aktualizacji:
2516471 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 26 kwietnia 2011
2516472 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (sts-x-none.msp): 26 kwietnia 2011