Poprawka: Otrzymujesz naruszenie zasad dostępu "msdrda! ddm::Requester::getManager + 35" Host Integration Server 2009

Dotyczy: Host Integration Server 2009

Objawy


W środowisku Microsoft Host Integration Server 2009 występuje poniższa sekwencja zdarzeń:
  1. ConnectionA tworzy polecenie1.
  2. Zamyka ConnectionA .
  3. Ponownie otwiera ConnectionA .
W takim przypadku może zostać wyświetlony następujący naruszenie zasad dostępu:
msdrda!ddm::Requester::getManager+35

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ instrukcja .statement polecenie1 w polecenie1 należy do stary identyfikator obiekt zgłaszający żądanie połączenia. Podczas próby wykonania polecenie1, stary identyfikator połączenia zleceniodawcy może być zwolnionej i niedostępne. W związku z tym zostanie wyświetlony naruszenie zasad dostępu.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę. Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tego pakietu poprawek.

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące pliku

Wersja globalna tej poprawki używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować poprawkę. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
Dla Host Integration Server 2009 32-bitowa
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
db2oledb.dll8.0.3805.2540,49618-Mar-201116:16x86
ipresync.dll8.0.3805.2478,04018-Mar-201116:16x86
microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.management.dll8.0.3804.2407,47218-Mar-201116:16x86
microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.0.3804.279,78418-Mar-201116:16x86
microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3804.21,279,89618-Mar-201116:16x86
microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3804.2239,50418-Mar-201116:16x86
msdrda.dll8.0.3805.2882,00018-Mar-201116:16x86
snanls.dll8.0.3805.2109,39218-Mar-201116:16x86
Dla Host Integration Server 2009 64-bit edition
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
db2oledb.dll8.0.3805.2540,49618-Mar-201116:19x86
db2oledb.dll8.0.3805.2763,72818-Mar-201116:19x64
ipresync.dll8.0.3805.2675,16018-Mar-201116:19x64
microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.management.dll8.0.3804.2407,47218-Mar-201116:19x86
microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.0.3804.279,78418-Mar-201116:19x86
microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3804.21,279,89618-Mar-201116:19x86
microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3804.2239,50418-Mar-201116:19x86
msdrda.dll8.0.3805.21,528,65618-Mar-201116:19x64
msdrda.dll8.0.3805.2882,00018-Mar-201116:19x86
snanls.dll8.0.3805.2109,39218-Mar-201116:19x86
snanls.dll8.0.3805.2128,33618-Mar-201116:19x64

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.