Włączenie ustawienia zasad grupy „Nie udostępniaj automatycznie folderów przekierowanych w trybie offline” w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 powoduje wydłużenie czasu logowania

Symptomy

Przykładowy scenariusz:
 • W środowisku sieciowym zostało wdrożone ustawienie zasad grupy Nie udostępniaj automatycznie folderów przekierowanych w trybie offline.
 • Kilka folderów na komputerze klienckim z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 zostało przekierowanych do serwera plików.
 • Na komputerze klienckim pliki trybu offline są tylko przechowywane w pamięci podręcznej.
 • Po zalogowaniu się do komputera klienckiego użytkownik ręcznie zakotwicza jeden lub kilka przekierowanych folderów, aby były dostępne tylko w trybie offline.
W takim scenariuszu logowanie może trwać długo przy każdej próbie zalogowania się do komputera klienckiego.

Uwaga Ustawienie zasad Nie udostępniaj automatycznie folderów przekierowanych w trybie offline znajduje się w następującej ścieżce:
User Configuration\Policies\Administrative templates\System\Folder Redirection

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ system stale usuwa zakotwiczenie i ponownie zakotwicza dane w przekierowanym folderze, dla którego ustawiono ręczną synchronizację w trybie offline podczas procesu logowania. Dlatego logowanie może trwać długo, jeśli przekierowany folder zawiera dużo danych.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 7
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

W celu skorzystania z poprawki w tym pakiecie nie jest konieczne wprowadzanie żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Shell32.dll6.1.7600.2092812,870,14419-Mar-201106:53
Shell32.dll6.1.7601.2168712,872,70419-Mar-201106:54
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.2092814,168,57619-Mar-201107:33x64
Shell32.dll6.1.7601.2168714,172,67219-Mar-201107:43x64
Shell32.dll6.1.7600.2092812,870,14419-Mar-201106:53x86
Shell32.dll6.1.7601.2168712,872,70419-Mar-201106:54x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shell32.dll6.1.7600.2092821,179,39219-Mar-201106:50IA-64
Shell32.dll6.1.7601.2168721,185,02419-Mar-201106:49IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2092812,870,14419-Mar-201106:53x86
Shell32.dll6.1.7601.2168712,872,70419-Mar-201106:54x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameX86_71a266cafb5420de10bb8232a0961b11_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_f3a09fdda6a9605e.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameX86_dbc32a0b5b1a3059a6ab1ddc5af82631_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_d62af895f0d1c2c3.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_6ccd07b08c39b91c.manifest
File versionNot applicable
File size1,059,457
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:15
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_6e7182fe8991b630.manifest
File versionNot applicable
File size1,059,457
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:16
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_071819fa0d1b49d2e7ab4f245c1d5d76_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_7b0b812c1f689217.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameAmd64_874fc3417867e5d6d258a93aca5d3037_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_dc00a967f14ce743.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameAmd64_faee530215f660ebddb83320d4ed846d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_131bbec8e95db1ed.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameAmd64_fc391e820e9a0dd0ac8f7479940a486c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_e0faaf44c5d7f35c.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_c8eba33444972a52.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,443
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)08:15
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_ca901e8241ef2766.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,443
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)08:10
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_d3404d8678f7ec4d.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:07
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_d4e4c8d4764fe961.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:08
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_8f9ebbfd3f6637f15a9b926949d6a313_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_767f942b61afb438.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameIa64_981d64ea0fa4b3903e12d959e0425503_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_7a4ca79540f3cbef.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)21-Mar-2011
Time (UTC)22:49
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_6cceaba68c37c218.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,441
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)08:19
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_6e7326f4898fbf2c.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,441
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)08:14
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20928_none_d3404d8678f7ec4d.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:07
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_d4e4c8d4764fe961.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)19-Mar-2011
Time (UTC)07:08
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2525332 — ostatni przegląd: 24.08.2011 — zmiana: 1

Opinia