KB2525665 — Poprawka: program SQL Server 2008 oferty przestaną odpowiadać po zatrzymaniu debugowania pakietu SSIS 2008 lub programu SSIS 2008 R2

Dotyczy: SQL Server 2008 Service Pack 2SQL Server 2008 R2

Firma Microsoft rozpowszechnia poprawki programu Microsoft SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Microsoft SQL Server 2008 R2 jako jednego pliku do pobrania. Ponieważ poprawki są kumulatywne, każdy nowy pakiet zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzednim wydaniu dodatku SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) lub SQL Server 2008 R2.

Symptomy


Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Za pomocą programu Microsoft SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio (oferty) można otworzyć pakiet Microsoft SQL Server 2008 Integration Services (SSIS) lub Microsoft SQL Server 2008 R2 Integration Services (SSIS 2008 R2).
  • Debuguj pakiet SSIS 2008 lub SSIS 2008 R2 w OFERTAch 2008.
  • Zatrzymujesz debugowanie pakietu SSIS.
W tym scenariuszu oferty programu SQL Server 2008 mogą przestać odpowiadać.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ jeden wątek ofert nadal czeka na odpowiedź RPC od hosta debugowania SSIS (DtsDebugHost. exe) po przerwaniu hosta debugowania SSIS przez inny wątek ofert.

Rozwiązanie


Informacje o aktualizacji zbiorczej

SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1

Poprawka dotycząca tego problemu została wydana po raz pierwszy w aktualizacji zbiorczej 1 dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania tego zbiorczego pakietu aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2544793 Pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
Uwaga Ponieważ kompilacja jest zbiorcza, każdy nowy pakiet poprawek zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń dołączone do poprzedniej wersji poprawki SQL Server 2008 R2. Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania poprawki zawierającego tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2567616 Kompilacje programu SQL Server 2008 R2, które zostały wydane po opublikowaniu dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2

Poprawka dotycząca tego problemu została wydana po raz pierwszy w aktualizacji zbiorczej 8. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania tego zbiorczego pakietu aktualizacji dla programu SQL Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2534352 Pakiet aktualizacji zbiorczej 8 dla programu SQL Server 2008 R2
Uwaga Ponieważ kompilacja jest zbiorcza, każdy nowy pakiet poprawek zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń dołączone do poprzedniej wersji poprawki SQL Server 2008 R2. Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania poprawki zawierającego tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981356 Kompilacje programu SQL Server 2008 R2, które zostały wydane po opublikowaniu programu SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 z dodatkiem SP2

Poprawka dotycząca tego problemu została wydana po raz pierwszy w aktualizacji zbiorczej 4. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem SP2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2527180 Pakiet aktualizacji zbiorczej 4 dla programu SQL Server 2008 z dodatkiem SP2
Uwaga Ponieważ kompilacja jest zbiorcza, każdy nowy pakiet poprawek zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzedniej wersji poprawki programu SQL Server 2008 z dodatkiem SP2. Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania poprawki zawierającego tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2402659 Kompilacje programu SQL Server 2008 wydane po opublikowaniu dodatku SP2 dla programu SQL Server 2008

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".