Opis dodatku SP3 dla programu Office Visio 2007 i dodatku SP3 dla pakietu Office Visio Language Pack 2007

Wprowadzenie

Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla programu Microsoft Office Visio 2007 i dodatek SP3 dla pakietu Microsoft Office Visio Language Pack 2007 zawierają najnowsze aktualizacje dla programu Office Visio 2007 i pakietu Office Visio Language Pack 2007. Te aktualizacje obejmują dwie główne kategorie poprawek:
 • Nieopublikowane wcześniej poprawki przygotowane specjalnie dla tego dodatku Service Pack. Oprócz ogólnych poprawek dla produktów obejmuje to też ulepszenia z zakresu stabilności, wydajności i zabezpieczeń.
 • Wszystkie aktualizacje publiczne, aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje skumulowane i poprawki opublikowane w sierpniu 2011.
Ponieważ dodatki Service Pack dla pakietu Office mają charakter skumulowany, przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 3 nie trzeba instalować dodatku Service Pack 1 ani Service Pack 2. Dodatek Service Pack 3 obejmuje wszystkie poprawki zawarte w dodatkach Service Pack 1 i Service Pack 2.

Więcej informacji


Jak uzyskać i zainstalować te dodatki Service Pack


Metoda 1. Microsoft Update (zalecane)

Aby pobrać ten dodatek Service Pack z usługi Microsoft Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Update

Korzystanie z usługi Microsoft Update jest zalecaną metodą aktualizowania produktów do wersji z dodatkiem SP3. Usługa Microsoft Update wykryje, jakie produkty zostały zainstalowane, a następnie zastosuje do nich wszystkie aktualizacje.

Metoda 2. Pobranie pakietu dodatku SP3 z Centrum pobierania Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet dodatku SP3 dla programu Office Visio 2007.
Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet dodatku SP3 dla pakietu Office Visio Language Pack 2007.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Omówienie ulepszeń uwzględnionych w dodatku SP3 dla programu Office Visio 2007


 • Rozwiązano problem polegający na niepoprawnym konstruowaniu przez funkcję COCAddon::CollectMasterInfo ścieżek tymczasowych w schematach organizacyjnych.
 • Rozwiązano problem z utratą formatowania czcionek w schematach organizacyjnych wskutek edytowania tekstu.
 • Rozwiązano problem z awariami wskutek użycia niepoprawnych danych w obramowaniu kształtu.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający poprawne aktualizowanie wyewidencjonowanych diagramów programu SharePoint w przypadku zapisywania ich w folderze lokalnych kopii roboczych.
 • Rozwiązano problem z awariami programu Office Visio 2007 w przypadku otwierania niektórych rysunków VDX.
 • Rozwiązano problem z niepoprawnym formatowaniem tekstu w przypadku zapisania pliku jako rysunku programu AutoCAD (DXF lub DGW).
 • Rozwiązano problem polegający na sporadycznym niepoprawnym zapisywaniu projektów Office Visio Visual Basic for Application (VBA) w systemie Windows XP.
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym zamykaniem programu Office Visio 2007 po kliknięciu pozycji Odrzuć wyewidencjonowanie dla załadowanego diagramu programu SharePoint.
 • Rozwiązano problem ze zmianą rozmiaru przy zastosowaniu ochrony szerokości i wysokości kształtu w obracanym zaznaczeniu.
Znane problemy i zmiany w działaniu
2591067 Znane problemy, które mogą występować w przypadku instalowania dodatku SP3 dla pakietu Office 2007 i dodatku SP3 dla programu Windows SharePoint Services 3.0

Informacje techniczne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego dodatku Service Pack, łącznie z listą zawartych w nim plików, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2591039 Informacje techniczne na temat wersji dodatku SP3 dla pakietu Office 2007


Usuwanie dodatku Service Pack

Dodatek Service Pack 3 dla pakietu Microsoft Office 2007 obsługuje usuwanie aktualizacji klienckich za pomocą zarówno wiersza polecenia, jak i narzędzia do odinstalowywania dodatku Service Pack firmy Microsoft dla pakietu Microsoft Office 2007. Narzędzie do odinstalowywania dodatku Service Pack jest dostępne jako osobny plik do pobrania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego narzędzia, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

954914 Narzędzie do odinstalowywania dodatku Service Pack firmy Microsoft dla pakietu Microsoft Office 2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2526291 — ostatni przegląd: 27.10.2011 — zmiana: 1

Opinia