MS11-024: Luka w zabezpieczeniach Edytora stron tytułowych faksu systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 12 kwietnia 2011

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) kończy się 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-024. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
  • 2491683 MS11-024: Opis aktualizacji zabezpieczeń Edytora stron tytułowych faksu systemu Windows: 12 kwietnia 2011
  • 2506212 MS11-024: Opis aktualizacji zabezpieczeń składników MFC Edytora stron tytułowych faksu systemu Windows: 12 kwietnia 2011

    Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2506212. Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2506212.
    • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń aplikacje używające obiektów pochodnych od klasy CArchive mogą ulegać awariom.
    • Po zainstalowaniu w systemie Windows Server 2003 składnika usług faksowania systemu Windows aktualizacja 2506212 zostaje zaoferowana nawet w przypadku, gdy jest już zainstalowana.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2527308 — ostatni przegląd: 16.01.2012 — zmiana: 1

Opinia