Jak włączyć lub wyłączyć renderowanie programowe w programie Internet Explorer 9

Klienci z sektora małych przedsiębiorstw znajdą dodatkowe zasoby edukacyjne i dotyczące rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej dla małych przedsiębiorstw.

Streszczenie

Przyspieszanie sprzętowe to nowa funkcja programu Internet Explorer 9, która umożliwia temu programowi przesunięcie całego obciążenia renderowaniem grafiki i tekstu z procesora komputera (CPU) do procesora graficznego (GPU). Niekiedy konieczne jest włączenie lub wyłączenie przyspieszania sprzętowego w celu sprawdzenia, czy nie występują problemy ze zgodnością sprzętu lub oprogramowania wpływające na wyświetlanie określonych witryn internetowych, takich jak witryny sieci Web z zawartością przesyłaną strumieniowo czy pełnoekranowymi klipami wideo.

Uwaga Renderowanie to proces wyświetlania na ekranie tekstu i grafiki przy użyciu kodu komputerowego.

Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć przyspieszanie sprzętowe, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.


Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).

Uwagi
 • To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej nie zadziała, jeśli używana karta wideo lub sterownik wideo nie obsługuje przyspieszania sprzętowego za pomocą procesora graficznego.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim, ale ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby wyłączyć przyspieszanie sprzętowe, wykonaj następujące czynności: 
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij ikonę Narzędzia w prawym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Przyspieszana grafika zaznacz pole wyboru Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij i uruchom ponownie program Internet Explorer 9, aby zastosować zmianę. 
Aby ponownie włączyć przyspieszanie sprzętowe, należy wykonać powyższe czynności i wyczyścić w kroku 3 pole wyboru Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU.


Czy problem został rozwiązany?

 • Uruchom stronę sieci Web, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli tak, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

Czy moja karta wideo i sterownik wideo obsługują przyspieszanie sprzętowe?


Jeśli program Internet Explorer 9 wykryje, że karta lub sterownik wideo nie obsługuje przyspieszania sprzętowego, to zamiast renderowania z wykorzystaniem procesora GPU będzie używane renderowanie programowe. Takie działanie może mieć następujące przyczyny:  

 • Program Internet Explorer 9 działa w sesji pulpitu zdalnego.
 • Dla procesora GPU i sterowników, w które komputer jest wyposażony, znane są problemy dotyczące niezawodności, funkcjonalności, bezpieczeństwa lub wydajności w programie Internet Explorer 9. Mogą one obejmować powolne renderowanie zawartości w sieci Web, brak odpowiedzi programu Internet Explorer w przypadku otwarcia często odwiedzanej witryny lub problemy z jakością renderowania materiałów internetowych albo popularnych formantów ActiveX, takich jak oprogramowanie Adobe Flash.

Jeśli program Internet Explorer 9 wykryje, że używana karta wideo lub zainstalowany sterownik wideo nie obsługuje przyspieszania sprzętowego za pomocą procesora graficznego (GPU), należy pobrać najnowszy sterownik, który obsługuje tę funkcję. W tym celu wykonaj następujące czynności.

Uwaga Te informacje dotyczą komputerów stacjonarnych. W przypadku używania komputera przenośnego należy odwiedzić witrynę producenta używanej karty wideo w sieci Web i zainstalować najnowszy sterownik wideo z obsługą przyspieszania sprzętowego za pomocą procesora graficznego. Aby uzyskać informacje na temat kontaktowania się z producentem sprzętu, odwiedź witrynę Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania w sieci Web.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Update. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
 2. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje.

 3. Kliknij łącze aktualizacji opcjonalnych. Usługa Windows Update zwróci listę wszelkich dostępnych zaktualizowanych sterowników. 
 4. Kliknij sterownik, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
Aby samodzielnie pobrać i zainstalować sterownik
Jeśli system Windows nie może znaleźć sterownika używanej karty wideo, a do urządzenia nie dołączono oprogramowania sterownika, należy poszukać sterownika w witrynie jego producenta w sieci Web. Aktualizacje sterowników zwykle można znaleźć w sekcji pomocy technicznej w witrynie. 

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Ekran.
 2. W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia ekranu.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 4. Kliknij kartę Karta i sprawdź wartość Typ karty.

 5. Kliknij polecenie Właściwości.

 6. Kliknij kartę Sterownik i sprawdź bieżącą wersję sterownika.
Aby odszukać zaktualizowany sterownik, odwiedź witrynę Informacje o kontakcie z dostawcami sprzętu i oprogramowania w sieci Web. Znajdź producenta używanego sprzętu, a następnie odwiedź jego witrynę w sieci Web w celu pobrania najnowszej wersji sterownika dla swojej karty wideo. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi w witrynie.

Po znalezieniu zaktualizowanego sterownika należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie sieci Web. Większość sterowników jest dostarczana w automatycznych instalatorach. Po pobraniu wystarczy kliknąć dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację sterownika na komputerze.

W razie pobrania sterownika, który nie jest instalowany automatycznie, wykonaj następujące czynności. 

Uwaga Aby wykonać te czynności, należy zalogować się jako administrator.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
 2. Kliknij urządzenie, którego sterownik chcesz zainstalować, kliknij kartę Sterownik, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
Uwaga Jeśli zainstalowanie najnowszego sterownika wideo nie rozwiąże problemu, może być konieczne uaktualnienie karty wideo do obsługującej przyspieszanie sprzętowe za pomocą procesora graficznego.

Firma Microsoft współpracuje z partnerami produkującymi komputery i procesory graficzne nad automatycznym aktualizowaniem sterowników do najnowszych wersji na możliwie największej liczbie komputerów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2528233 — ostatni przegląd: 30.11.2012 — zmiana: 1

Windows Internet Explorer 9

Opinia