Funkcja BranchCache nie może buforować plików w programie Office PowerPoint 2007

Symptomy

Mimo włączenia funkcji BranchCache w programie Microsoft PowerPoint 2007 nie buforuje ona plików.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następującą poprawkę:


2512790 Opis pakietu poprawek dla programu Office PowerPoint 2007 (Powerpoint-x-none.msp, Pptconv-x-none.msp): 26 kwietnia 2011

Informacje dotyczące kluczy rejestru

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Aby automatycznie włączyć poprawkę, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).
Uwagi
 • Należy zainstalować poprawkę 2512790 przed uruchomieniem tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Po zainstalowaniu tego pakietu poprawek wykonaj następujące czynności, aby włączyć poprawkę:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Options
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD (32-bitowa).
 4. Wpisz nazwę VistaOfflineFilesCompatMode, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję VistaOfflineFilesCompatMode, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zakończ działanie Edytora rejestru.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2528389 — ostatni przegląd: 22.11.2011 — zmiana: 1

Opinia