Nie można zainstalować dodatku SP1 dla programu Visual Studio 2008 lub aktualizacji dla programu Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1, gdy instalator nie może utworzyć pliku dziennika


Symptomy


Próba zainstalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Visual Studio 2008 lub aktualizacji dla programu Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1 może powodować zwrócenie komunikatu o błędzie (wyjątku) i zatrzymanie procesu instalacji.

Przyczyna


Przyczyną tego problemu jest to, że moduł łańcucha instalatora nie może utworzyć pliku dziennika w folderze tymczasowym. Ten problem może wystąpić, gdy na urządzeniu zawierającym folder tymczasowy jest za mało wolnego miejsca. Ten problem może też wystąpić, gdy użytkownik nie ma uprawnień wymaganych do zapisywania w folderze tymczasowym.

Obejście problemu


Aby obejść ten problem, należy uruchomić następujące polecenie w oknie wiersza polecenia z podniesionymi uprawnieniami:
VS08SP1_VS90SP1-KB#######-x86.exe /log <prawidłowy_folder>\
Uwaga Symbol zastępczy ####### odpowiada numerowi artykułu z bazy wiedzy poświęconemu aktualizacji. Należy się upewnić, że folder docelowy jest dostępny do zapisu dla konta, za pomocą którego jest uruchamiany instalator. Należy się też upewnić, że jest dostępna wystarczająca ilość miejsca na potrzeby instalacji. Wymagane wolne miejsce to w przybliżeniu 4 gigabajty (GB).