Niepowodzenie próby zainstalowania dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 z powodu błędu 0x8004a029 lub 0x80004005 — E_FAIL

Symptomy

Próba zainstalowania dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 może się nie powieść z powodu jednego z tych błędów:

0x80004005 — E_FAIL

0x8004a029

Przyczyna

Może to mieć miejsce, jeśli liczba zainstalowanych sterowników filtrów sieciowych przekracza określony limit. Domyślnie w systemie Windows 7 obowiązuje limit do 8, a dozwolone jest skonfigurowanie limitu do maksymalnie 14.

Rozwiązanie

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).
Uwagi
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy dostosować wartość podklucza rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\. W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\

3. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję MaxNumFilters, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

4. Zmień wartość na 14, zaznacz kliknięciem opcję Dziesiętny i kliknij przycisk OK.

Uwaga: wartość domyślna to 8, a maksymalna to 14.

5. Zamknij Edytor rejestru.

Jeśli na komputerze zainstalowano więcej niż 14 sterowników filtrów, zmodyfikowanie powyższego klucza rejestru nie rozwiąże problemu. Jeśli zainstalowano więcej niż 14 sterowników filtrów sieciowych, należy usunąć tyle sterowników filtrów, aby można było pomyślnie zainstalować dodatek Service Pack. Sterowniki filtrów sieciowych można usuwać z poziomu właściwości połączenia sieciowego w panelu Ncpa.cpl.

Uwaga Nie należy usuwać domyślnych sterowników filtrów sieciowych firmy Microsoft, takich jak Klient sieci Microsoft Networks, Harmonogram pakietów QoS czy Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks, ani żadnych wpisów protokołu internetowego (IP, Internet Protocol). Przykładami sterowników filtrów sieciowych innych producentów są zapory, oprogramowanie QoS czy oprogramowanie do wirtualizacji sieci.


Czy problem został rozwiązany?

  • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
  • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2530477 — ostatni przegląd: 22.11.2011 — zmiana: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

Opinia