Gdy konta usługi Lync Online różni się od konta logowania systemu Windows wyświetlany jest monit o poświadczenia

Dotyczy: Lync 2010Microsoft Lync Online

Objawy


Rozważmy następujący scenariusz. Korzystasz z konta użytkownika do logowania się do systemu Windows. Następnie możesz zarejestrować się w programie Microsoft Lync 2010 przy użyciu innego konta. W tym scenariuszu nieoczekiwanie wyświetlony monit o poświadczenia podczas logowania do usługi Lync Online. Uwaga Konto użytkownika, które są używane do logowania w systemie Windows był wcześniej użyty do pomyślnego zalogowania się do usługi Lync Online. 

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ tożsamości w sieci nie są pobierane automatycznie na różnych kontach.

Obejście


Aby obejść ten problem, należy zalogować się przy użyciu tego samego konta użytkownika jako konto logowania systemu Windows do 2010 r. Lync.