Informacje techniczne na temat wydań dodatku SP1 dla pakietu Office 2010

Streszczenie

Ten artykuł zawiera informacje techniczne o poszczególnych aktualizacjach wchodzących w skład dodatku Service Pack 1 (SP1) wydanych dla produktów klienckich pakietu Microsoft Office 2010. W tym artykule omówiono następujące zagadnienia dotyczące każdego pliku aktualizacji w dodatku SP1:
  • Łącze do artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w którym opisano pakiet. W tym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base zamieszczono więcej informacji na temat poprawek, które zawiera każdy pakiet dodatku Service Pack.
  • Łącze do witryn Centrum pobierania Microsoft w sieci Web, z których użytkownicy mogą pobierać pakiety.
  • Tabela zawierająca informacje o pliku msp Instalatora systemu Windows.


Uwaga W tych tabelach są wymienione tylko pliki z określonym numerem wersji zawarte w dodatku SP1. Dodatkowe pliki, dla których nie określono wersji, takie jak obrazy lub pliki xml, nie są uwzględnione na tej liście.

W tym artykule opisano wszystkie aktualizacje wchodzące w skład dodatku SP1 dla produktów klienckich pakietu Office 2010.

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

W tym artykule opisano, jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany. W celu sprawdzenia zainstalowanej wersji produktu pakietu Microsoft Office zaleca się przejrzenie listy programów zainstalowanych w systemie Windows.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja produktu pakietu Office 2010 jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2121559 Jak ustalić, która wersja produktu pakietu Office 2010 jest zainstalowana

Rozwiązanie

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnego zaktualizowania produktu do najnowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko te pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

W przypadku globalnej wersji tej poprawki do jej instalacji jest używany pakiet Instalatora systemu Microsoft Windows. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Dodatek SP1 dla pakietu Microsoft Office 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460049
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
officesuite2010sp1-kb2460049-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460049
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla pakietu Microsoft Office 2010 Language Pack

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
languagepack2010sp1-kb2460043-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460043
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
languagepack2010sp1-kb2460043-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460043
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla programu Microsoft SharePoint Designer 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460057
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460057
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla programu Microsoft Project 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
project2010sp1-kb2460052-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460052
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
project2010sp1-kb2460052-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460052
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla programu Microsoft Visio 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
visio2010sp1-kb2460061-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460061
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
visio2010sp1-kb2460061-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460061
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla programu Microsoft Visio 2010 Viewer

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
visioviewer2010sp1-kb2460065-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460065
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
visioviewer2010sp1-kb2460065-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460065
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla programu Microsoft PowerPoint Viewer

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft PowerPoint Viewer

Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460050
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla zestawu narzędzi sprawdzających dla pakietu Microsoft Office 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460053
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460053
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla pakietu Microsoft Office 2010 Filter Pack

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
filterpack2010sp1-kb2460041-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460041
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
filterpack2010sp1-kb2460041-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460041
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla składnika Microsoft Access 2010 Runtime

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
accessruntime2010sp1-kb2460015-x86-fullfile-en-us.exe

Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460015
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
accessruntime2010sp1-kb2460015-x64-fullfile-en-us.exe

Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460015
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla aparatu bazy danych programu Microsoft Access 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x86-fullfile-en-us.exe

Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460011
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x64-fullfile-en-us.exe

Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460011
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla pakietu redystrybucyjnego modelu obiektów klienta programu Microsoft SharePoint Foundation 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
spclient2010sp1-kb2508825-x86-fullfile-en-us.exe

Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2508825
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
spclient2010sp1-kb2508825-x64-fullfile-en-us.exe

Plik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2508825
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2532118 — ostatni przegląd: 04.07.2011 — zmiana: 1

Opinia