Informacje techniczne na temat wydań dodatku SP1 dla programu SharePoint 2010 i pakietu Office Server 2010

Streszczenie

Ten artykuł zawiera informacje techniczne o poszczególnych aktualizacjach wchodzących w skład dodatku Service Pack 1 (SP1) wydanych dla programu Microsoft SharePoint 2010 i produktów serwerowych pakietu Office. W tym artykule omówiono następujące zagadnienia dotyczące każdego pliku aktualizacji w dodatku SP1:
  • Łącze do artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w którym opisano pakiet. W tym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base zamieszczono więcej informacji na temat poprawek, które zawiera każdy pakiet dodatku Service Pack.
  • Łącze do witryn Centrum pobierania Microsoft w sieci Web, z których użytkownicy mogą pobierać pakiety.
  • Tabela zawierająca informacje o pliku msp Instalatora systemu Windows.

Uwaga W tych tabelach są wymienione tylko pliki z określonym numerem wersji zawarte w dodatku SP1. Dodatkowe pliki, dla których nie określono wersji, takie jak obrazy lub pliki xml, nie są uwzględnione na tej liście.

W tym artykule opisano wszystkie aktualizacje wchodzące w skład dodatku SP1 dla programu Microsoft SharePoint 2010 i produktów serwerowych pakietu Office.

Rozwiązanie

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnego zaktualizowania produktu do najnowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko te pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

W przypadku globalnej wersji tej poprawki do jej instalacji jest używany pakiet Instalatora systemu Microsoft Windows. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Dodatek SP1 dla programu Microsoft SharePoint Server 2010

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
officeserver2010sp1-kb2460045-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460045
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla programu Microsoft SharePoint i Project Server 2010

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
officeandprojectserver2010sp1-kb2460047-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460047
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla aplikacji Microsoft Office Online

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
wacserver2010sp1-kb2460073-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460073
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku
Dodatek SP1 dla programu Microsoft Search Server 2010

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
searchserver2010sp1-kb2460070-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460070
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku
Dodatek SP1 dla programu Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
fastsearchserver2010sp1-kb2460039-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460039
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku
Dodatek SP1 dla programu Microsoft Groove Server 2010

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
grooveserver2010sp1-kb2460067-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460067
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku
Dodatek SP1 dla pakietu Microsoft 2010 Servers Language Pack

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
serverlanguagepack2010sp1-kb2460056-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460056
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku
Dodatek SP1 dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2010

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
sharepointfoundation2010sp1-kb2460058-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460058
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku
Dodatek SP1 dla pakietu Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
spflanguagepack2010sp1-kb2460059-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460059
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku
Dodatek SP1 dla programu Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector dla platformy Documentum

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
searchdocumentumconnector2010sp1-kb2460054-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobrania Pobierz ten pakiet teraz.2460054
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2532120 — ostatni przegląd: 24.04.2014 — zmiana: 1

Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Groove Server 2010, Microsoft Search Server 2010, Microsoft Excel Online, Microsoft OneNote Online, Microsoft PowerPoint Online, Microsoft Word Online

Opinia