Znane problemy, które mogą występować podczas instalowania dodatku SP1 dla pakietu Office 2010 i dodatku SP1 dla programu SharePoint 2010

Wprowadzenie

W tym artykule wymieniono znane problemy i zmiany w działaniu, które mogą wystąpić po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2010, programu Microsoft SharePoint 2010 i produktów serwerowych pakietu Office.

Rozwiązanie

Poniżej wymieniono problemy, które mogą wystąpić po zainstalowaniu następujących dodatków Service Pack:
  • Przed zainstalowaniem pakietów dodatków SP1 należy się upewnić, że na dysku jest dostępna wystarczająca ilość miejsca. Na potrzeby buforowania podczas instalacji tych pakietów wymagana ilość wolnego miejsca na dysku może być do czterech razy większa niż rozmiar rzeczywisty pliku.
  • Po zakończeniu procesu instalacji dodatku SP1 dla pakietu Office 2010 należy ponownie uruchomić komputer.
  • Jeśli aplikacje Office Web Apps będą używane w środowisku z mieszanymi wersjami, w którym jest stosowany dodatek SP1 lub nowszy dla aplikacji Office Web Apps, ale nadal jest używany program SharePoint Server 2010 w wersji RTM, to przed zainstalowaniem dodatku SP1 dla aplikacji Office Web Apps należy zainstalować następujące dwie aktualizacje:
    • 2510639 Opis aktualizacji programu SharePoint Server 2010: 12 kwietnia 2011
    • 2510648 Opis aktualizacji aplikacji Office Web Apps: 12 kwietnia 2011
  • Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla programu SharePoint Server 2010 funkcja przepływu pracy jest wyłączona w przypadku utworzenia nowego zbioru witryn. Aby korzystać z funkcji Przepływ pracy dla nowego zbioru witryn, należy ją włączyć na stronie Ustawienia zbioru witryn.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 2532126 — ostatni przegląd: 29.06.2011 — zmiana: 1

Opinia