Opis pakietu poprawek programu Project 2010 (project-x-none.msp): 28 czerwca 2011

Dotyczy: Project Professional 2010Project Standard 2010

Streszczenie


W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Project 2010, które zostały naprawione w pakiecie poprawek programu Project 2010 z dnia 28 czerwca 2011.

WPROWADZENIE


Problemy rozwiązywane przez ten pakiet poprawek

 • Raport programu Microsoft Project 2010 pozwala wybrać i wydrukować zakres określonych danych. Można na przykład wydrukować wszystkich zadań, zasobów, przydziałów lub wszystkie daty czasu skalowane. Podczas próby drukowania zakresu określonych danych w raporcie w programie Project 2010, zakres danych w całości jest drukowany.
 • Project Professional 2010 może ulec awarii lub nagle zniknąć bez żadnego komunikatu o błędzie awarii, podczas zapisywania planu projektu na serwerze Project server.
 • Poprawne wartości dla pola Procent wykonania i pola skumulowany procent wykonania nie mogą odbierać za pomocą kodu VBA w programie Project 2010.
 • Program Project 2010 może przestać odpowiadać (zawiesić się) podczas korzystania z widoku Terminarz zespołu .
 • Założono, że używają programu Project Web Application do stosowania aktualizacji stanu do zadania. Po otwarciu zadania w programie Project 2010, aktualizacje dla pracy rzeczywistej zostaną utracone.
 • Po zaimportowaniu planu projektu w programie Project 2010 z formatu, takie jak TXT, CSV lub Excel jako bazowy domyślne dla wszystkich zadań są duplikowane wszystkich nowych planów bazowych (według planu bazowego 1 do według planu bazowego 10).
 • Po wyczyszczeniu według planu bazowego w widoku, takie jak widok Obciążenie zadaniami, niektóre wartości kosztów według planu bazowego przydziału nie zostaną wyczyszczone.
 • Po otwarciu programu Project 2003 w programie Project 2010, konspektu zadań zwijania i rozwijania Wyświetla stan niepoprawnie. Dodatkowo procent pełnych informacji o stanie zadań sumarycznych również wyświetlane niepoprawnie.
 • Rozważ następujący scenariusz:
  • Tworzenie planu projektu, który zawiera zadanie w programie Project 2010.
  • Konfigurowanie planu bazowego planu projektu.
  • Kliknij polecenie Informacje o projekcie , aby zmienić datę stanu projektu.
  • W przypadku zmiany daty w Zmień harmonogram pracy niewykonanej, aby rozpoczynała się po: listy w okienku Aktualizowanie projektu.
  • Kliknij kartę plik , a następnie wybierz opcję Opcje zmiany do formatu daty, który nie zawiera elementy, takie jak rok lub godzinę.

  W tym scenariuszu pasek wykresu Gantta zadania według planu bazowego rysuje w nieprawidłowe miejsce.
 • Załóżmy, że Zobacz zadania w nowym oknie, a następnie Edytuj nazwę zadania na pole Nazwa zadania w programie Project 2010. Znika, kiedy można odtworzyć te dwa kroki dla wiele razy, dane w zadaniu. Ponadto program Project 2010 może przestać odpowiadać.
 • Dodawanie wartości kosztów rzeczywistych do przydziału zasobu w projekcie. Następnie należy otworzyć projekt w programie Project 2010. W tej sytuacji ulega awarii programu Project 2010.
 • Rozważ następujący scenariusz:
  • Dodać nowe zadanie do projektu w programie Project 2010.
  • Zostanie wyświetlony monit, aby zapisać i zaewidencjonować projekt po zamknięciu projektu.
  • Kliknij OK w oknie dialogowym monitu, aby zapisać i zaewidencjonować projekt.
  • Zanim projekt zostanie zaewidencjonowany, natychmiast zamknąć okno dialogowe Monituj.
  • Kliknij Tak , gdy innego odpowiedY pojawia się monit do zaewidencjonowania projektu.

  W tym scenariuszu zapisania projektu. Nie jest to jednak zaznaczone.
 • Podczas próby wstawienia zadania do projektu w programie Project Professional 2010 zostanie wyczyszczone pole wyboru łącze do projektu w oknie dialogowym Wstawianie projektu . Następnie można otworzyć projektu. W tej sytuacji ulega awarii programu Project Professional 2010.
 • Załóżmy, że błąd protokołu SOAP wystąpi w programie Project Professional 2010. Podczas wyświetlania więcej informacji o błędzie w okno dialogowe błędu na chwilę, a następnie klikniesz OK w oknie dialogowym błąd programu Project Professional 2010 ulega awarii.
 • Załóżmy, że koreański znaku wpisz jako nazwę zadania w projekcie. Gdy chcesz zmienić nazwę zadania do innego koreański znak, który ma sam początkowa Spółgłoska i środkowym Spółgłoska jako były znaków koreańskich, Project 2010 końcowa Spółgłoska jako znak koreański były automatycznie generuje. Ponadto nie można zmienić końcowa Spółgłoska.

  Uwaga Koreański znak składa się z trzech składników, początkowa spółgłoska, Spółgłoska środkowy i końcowy zgodne w języku koreańskim.
 • Zdarzenie ProjectBeforeTaskChange nie powoduje wyzwolenia w programie Project 2010, po kliknięciu przycisku Znak na torze na Wstążce.
 • Niektórych rzeczywistej pracy i oddzielony oczekujące aktualizacje są niewidoczne w programie Project Professional 2010, po wybraniu opcji Zapisz do udostępniania dla pliku projektu z serwera Project server.

  Uwaga Ten problem występuje, ponieważ plik projektu jest zapisywany lokalnie z różne identyfikatory GUID po wybraniu opcji Zapisz do udostępniania pliku projektu.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany program Project 2010.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może nie być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

x86

Pobieranie informacji
 
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Project2010-kb2536590-fullfile-x86-glb.exe14.0.6106.50009,413,60813-Jun-114:57

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Project-x-none.mspNie dotyczy9,531,90412-Jun-118:59

Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Projekt x-none.msp informacji
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Atlconv.dll14.0.6106.5000286,55212-Jun-112:29
Pj11od11.dll14.0.6106.5000570,79212-Jun-112:29
Pjresc.dll14.0.6009.1000250,76820-Oct-107:36
Prjres.dll14.0.6009.10003,851,66422-Oct-1010:57
Serconv.dll14.0.6106.5000409,46412-Jun-112:29
Winproj.exe14.0.6106.500013,878,62412-Jun-112:29
Winproj.manNie dotyczy3,47229-Mar-1120:16

x64

Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Project2010-kb2536590-fullfile-x64-glb.exe14.0.6106.500011,464,91213-Jun-112:12

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Project-x-none.mspNie dotyczy11,598,33612-Jun-119:33

Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Project-x-none.msp information
 
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Atlconv.dll14.0.6106.5000385,36812-Jun-112:33
Pj11od11.dll14.0.6106.5000752,55212-Jun-112:33
Pjresc.dll14.0.6009.1000261,00820-Oct-107:35
Prjres.dll14.0.6009.10003,943,31222-Oct-1011:03
Serconv.dll14.0.6106.5000591,73612-Jun-112:33
Winproj.exe14.0.6106.500020,810,08012-Jun-112:33

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft