Dostępność obsługi uniwersalnej magistrali szeregowej w systemie Windows 95

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

W tym artykule opisano dostępność obsługi uniwersalnej magistrali szeregowej (USB, Universal Serial Bus) w systemie Windows 95.

Więcej informacji

Obsługa magistrali USB w systemie Windows 95 jest dostępna w wersjach OEM systemu Windows 95. W przypadku zakupu systemu Windows 95 (wersji pełnej lub uaktualnienia) w sklepie użytkownik posiada wersję handlową systemu Windows 95. Wersji handlowej systemu Windows 95 nie można uaktualnić do wersji OEM, nie ma także plików do pobrania włączających obsługę magistrali USB w dowolnej wersji systemu Windows 95. Jeśli użytkownik posiada wersję OEM systemu Windows 95 i chce włączyć obsługę magistrali USB, powinien skontaktować się z producentem sprzętu.

Aby określić wersję systemu Windows 95:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie aplet System.
 2. Kliknij kartę Ogólne.
 3. Zlokalizuj numer wersji pod nagłówkiem System i porównaj go z danymi zawartymi w poniższej tabeli.
  WydanieWersjaDaty plikówObsługa magistrali USBCzy można pobrać obsługę magistrali USB?*
  Windows 95, wersja handlowa4.00.95007-11-95nienie
  Windows 95 z dodatkiem SP1, wersja handlowa4.00.950A07-11-95nienie
  OEM Service Release 14.00.950A07-11-95nienie
  OEM Service Release 24.00.1111 (4.00.950B)24-08-96nienie
  OEM Service Release 2.14.03.1212-1214 (4.00.950B)24–27-08-97taknie dotyczy
  OEM Service Release 2.54.03.1214 (4.00.950C)24-08-96–18-11-97taknie dotyczy

  * Jeśli użytkownik posiada wersję systemu Windows 95, która nie obsługuje magistrali USB, firma Microsoft zaleca uaktualnienie systemu do systemu Windows 98 Wydanie drugie w celu uzyskania obsługi magistrali USB.


 4. W wersji OEM systemu Windows 95 numer identyfikacyjny produktu pod nagłówkiem Zarejestrowany dla zazwyczaj zawiera 20 cyfr. Jeśli zamiast cyfr 6, 7 i 8 zawiera on tekst „OEM”, używana wersja systemu Windows 95 jest wersją OEM. Na przykład następujący przykładowy numer identyfikacyjny produktu wskazuje, że zainstalowana jest wersja OEM:
  12345-OEM-6789098-76543

Identyfikowanie wersji OEM

System Windows 95 mógł być wstępnie zainstalowany na komputerze. Takie instalacje są nazywane instalacjami OEM. Wersja OEM Service Release (na przykład OSR2) jest zaktualizowaną wersją produktu przeznaczoną dla producentów komputerów (producentów OEM) i służącą do wstępnej instalacji na nowych komputerach. Celem takiego działania jest umożliwienie producentom sprzętu instalacji zintegrowanego systemu Windows 95 zawierającego najnowsze dostępne pojedyncze aktualizacje i obsługującego najnowszy sprzęt wymagający obsługi przez rdzeń systemu operacyjnego.

Dodatkowe informacje OEM

 • Nie wszystkie pliki w systemie Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR2.1) i 2.5 (OSR2.5) mają sygnaturę wersji znajdującą się na liście w tabeli. W przypadku wydania OSR2.1 i OSR2.5 tylko pliki, które zostały tak uaktualnione, aby obsługiwały model sterownika Win32 (WDM) oraz magistralę USB, mogą mieć tę sygnaturę wersji (pozostałe pliki zachowują te same sygnatury wersji, co odpowiednie pliki OSR2).


  Informacje o wersji pliku można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem myszy plik w Eksploratorze Windows, klikając polecenie Właściwości w wyświetlonym menu, a następnie klikając kartę Wersja. Jeśli nie ma karty Wersja, nie ma informacji o wersji danego pliku.
 • Aktualizacje wersji Windows 95 OEM OSR2 zazwyczaj mają wersję 4.00.1112 lub późniejszą.
 • Aby określić, czy uruchomiono wersję OSR2.1 systemu, należy sprawdzić, czy na liście zainstalowanych programów, wyświetlanej w narzędziu Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania, jest pozycja „Dodatek USB do OSR2” oraz czy plik Ntkern.vxd w folderze Windows\System\Vmm32 ma wersję 4.03.1212.
 • W przypadku uruchomienia wersji OSR 2.5 i odinstalowania Dodatku USB przy użyciu narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania numer wersji na karcie Ogólne w oknie Właściwości systemu zmieni się na 4.00.950b.
UWAGA: Wszystkie wersje systemu Microsoft Windows 98 zapewniają obsługę magistrali USB.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 253756 — ostatni przegląd: 13.06.2004 — zmiana: 1

Opinia