Często zadawane pytania dotyczące systemu plików FAT32

Streszczenie

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu plików FAT32 w systemie Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98 i Windows Millennium Edition (Me). Jeżeli określone pytanie nie zostało omówione w tym artykule, zobacz sekcję „Wyszukiwanie w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base” na końcu tego artykułu.

Więcej informacji

 1. P. Mam dysk o wielkości 6,4 gigabajtów (GB), podzielony na trzy partycje. W jaki sposób przekonwertować dysk na partycję FAT32?


  O. Aby połączyć wiele partycji w jedną partycję na dysku twardym, użyj programu Fdisk do usunięcia wszystkich istniejących partycji i dysków logicznych, utwórz nową partycję podstawową, a następnie uaktywnij ją. Możesz również utworzyć partycje na dysku twardym, tak aby miał jeden lub kilka dysków logicznych oprócz partycji podstawowej. Jeżeli usuniesz partycję dysku przy użyciu programu Fdisk, wszystkie dane w tej partycji zostaną trwale zniszczone. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu przygotowania dysku twardego po utworzeniu kopii zapasowej danych, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  66706 The Four Steps Needed to Make a Hard Disk Usable

  Aby uzyskać informacje dotyczące przygotowania dysku twardego do ponownej instalacji systemu Windows 98 po wykonaniu kopii zapasowej danych, zobacz sekcję „Preparing the Hard Disk for Windows 98 installation” w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  221829 How to Install Windows 98 on a Computer with No Operating System

  UWAGA: Program Fdisk nie może łączyć, dzielić lub zmieniać rozmiaru istniejących partycji. Firma Microsoft nie obsługuje narzędzi innych firm, które scalają partycje.
 2. P. Czy po użyciu programu Fdisk utracę również system MS-DOS?


  O. Narzędzia Fdisk można używać do wyświetlania partycji i nic nie zostanie usunięte. Jednak jeżeli po uruchomieniu programu Fdisk użytkownik zdecyduje się na utworzenie nowej partycji, wszystkie dane partycji zostaną usunięte. Przed uruchomieniem programu Fdisk w celu utworzenia nowej partycji należy się upewnić, że została utworzona kopia zapasowa wszystkich ważnych danych i że jest dostępny działający awaryjny dysk startowy oraz sterowniki trybu rzeczywistego stacji dysków CD-ROM. Jeżeli nie masz pewności czy masz lub potrzebujesz sterowników trybu rzeczywistego stacji dysków CD-ROM, przed wykonaniem tych czynności skontaktuj się z producentem sprzętu. Awaryjny dysk rozruchowy systemu Windows 95 i Windows 98 zawiera pliki systemu MS-DOS, które po użyciu polecenia Sys transferują pliki systemowe na dysk twardy, tak aby można było rozpocząć instalację lub ponowną instalację systemu Windows.


  Aby utworzyć awaryjny dysk startowy, włóż dyskietkę do stacji dyskietek, a następnie wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę
   Dodaj/Usuń programy, kliknij kartę
   Dysk startowy, a następnie kliknij przycisk
   Utwórz dysk.
 3. P. Czy po konwersji na system plików FAT32 można powrócić do systemu FAT16?


  O. System Windows nie zawiera narzędzia, które konwertuje dysk ponownie na system FAT16 po konwersji na system FAT32.
 4. P. W jaki sposób system FAT32 obsługuje formatowanie dyskietek?


  O. Dyskietki są sformatowane w systemie plików FAT, nawet w przypadku, gdy dysk twardy został przekonwertowany na system FAT32. Przy użyciu narzędzia Format.com nie można utworzyć systemu plików FAT32 na dyskietce. Ponieważ systemy FAT16 i FAT32 są zgodne, każdy system plików może czytać dane z dyskietki.
 5. P. Czy mogę mieć dwie partycje, FAT32 i FAT16, jeżeli mam jeden dysk fizyczny?


  O. Tak, po uruchomieniu narzędzia Fdisk należy kliknąć przycisk Tak po pojawieniu się się monitu o obsługę dużych dysków, utworzyć partycję i zakończyć pracę programu. Następnie należy uruchomić program ponownie, kliknąć przycisk Nie po pojawieniu się monitu o obsługę dużych dysków, utworzyć partycję, a następnie zamknąć program.
 6. P. Zastosowanie systemu plików FAT32 wydaje się być korzystne, ale w jaki sposób starsze programy będą mogły działać w nowym systemie plików?


  O. Mimo, że konwersja z systemu plików FAT16 na system FAT32 nie ma wpływu na większość programów, niektóre narzędzia dyskowe zależne od systemu FAT16 nie pracują z dyskami FAT32. W przypadku próby użycia jednego z tych narzędzi zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Skontaktuj się z producentem tego narzędzia dyskowego, aby uzyskać informacje dotyczące dostępności zaktualizowanej wersji zgodnej z systemem FAT32.
 7. P. Mam zainstalowany system Windows 95A i chcę korzystać z systemu plików FAT32. W jaki sposób uzyskać wersję systemu Windows 950b lub zastępczy dysk CD-ROM z wersją OSR2, aby uaktualnić system?


  O. Wersji detalicznej systemu Windows 95 nie można uaktualnić do wersji OSR. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Identyfikacja wersji OEM” w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  158238 W jaki sposób sprawdzić jaka wersja systemu Windows 95/98/Me jest używana
  UWAGA: System Windows 98 obsługuje system plików FAT32.
 8. P. Mam komputer o podwójnym rozruchu, czy mogę dokonać konwersji na system FAT32?


  O. Po dokonaniu konwersji dysku twardego na system FAT32 przy użyciu Konwertera dysku nie można korzystać z podwójnego rozruchu w celu uruchamiania starszych wersji systemu Windows (Windows 95 w wersji 4.00.950, Microsoft Windows NT 3.x, Microsoft Windows NT 4.0 oraz Microsoft Windows 3.x). Jeżeli jednak użytkownik znajduje się w sieci, starsze wersje systemu Windows mogą uzyskać dostęp do dysku twardego FAT32 przy użyciu sieci.


  UWAGA: System Windows 2000 obsługuje system plików FAT32.
 9. P. W jaki sposób dowiedzieć się, czy dysk używa systemu plików FAT16 czy FAT32?


  O. Kliknij dwukrotnie ikonę
  Mój komputer, prawym przyciskiem myszy kliknij literę dysku, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości.
 10. P. Czy można używać jednocześnie systemu plików FAT32 i kompresji?


  O. Większość programów do kompresji dysków jest niezgodna z systemem FAT32. Jeżeli dysk twardy jest skompresowany, konwersja jest niemożliwa.

Jeżeli w tym artykule nie możesz odnaleźć odpowiedzi na określone pytanie, wykonaj jedną z następujących czynności:


Wyszukiwanie w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Kliknij następujące łącze, aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base przy użyciu następujących słów kwerendy i słów kluczowych:
 • fat32, plik, system
 • kbtool, kberrmsg (jeżeli przynajmniej jedno z tych słów wiąże się z danym problemem lub pytaniem)
Aby efektywniej przeszukiwać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, podczas wyszukiwania używaj słów kluczowych związanych z poszukiwanym zagadnieniem.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak efektywnie przeprowadzać wyszukiwanie przy użyciu słów kluczowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

242450 How to Query the Microsoft Knowledge Base Using Keywords

Opis systemu plików FAT32

Aby uzyskać opis systemu plików FAT32, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
154997 Opis systemu plików FAT32
Właściwości

Identyfikator artykułu: 253774 — ostatni przegląd: 01.12.2005 — zmiana: 1

Opinia