Komunikaty o błędzie "Za mało pamięci" w przypadku zainstalowania dużej ilości pamięci RAM

Jeśli w tym artykule nie opisano danego problemu ze sprzętem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących sprzętu:

Symptomy

Jeśli komputer, na którym uruchomiono jedną z wymienionych powyżej wersji systemu Windows, zawiera więcej niż 512 megabajtów (na przykład 768 megabajtów) fizycznej pamięci (RAM), może pojawić się przynajmniej jeden z następujących symptomów:
 • Nie można otworzyć sesji systemu MS-DOS (lub wiersza polecenia) po uruchomieniu systemu Windows. W przypadku próby otwarcia sesji może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Za mało dostępnej pamięci, aby uruchomić program.

  Zamknij jeden lub więcej programów, a następnie spróbuj ponownie.
 • Podczas uruchamiania systemu Windows komputer może przestać odpowiadać (zawiesić się) lub może zatrzymać się i wyświetlić następujący komunikat o błędzie:
  Za mało pamięci do zainicjowania systemu Windows. Zamknij jeden lub kilka programów rezydentnych lub usuń niepotrzebne programy użytkowe z plików Config.sys i Autoexec.bat, a następnie uruchom ponownie komputer.

Przyczyna

Podczas uruchamiania systemu Windows 32-bitowy sterownik pamięci podręcznej w trybie chronionym systemu Windows (Vcache) określa maksymalny rozmiar pamięci podręcznej na podstawie ilości dostępnej pamięci RAM. Następnie sterownik Vcache rezerwuje odpowiednią liczbę adresów pamięci, aby w razie potrzeby rozszerzyć pamięć podręczną do maksymalnego rozmiaru. Adresy są alokowane w zakresie adresów wirtualnych od 0xC0000000 do 0xFFFFFFFF (od 3 do 4 gigabajtów) nazywanym obszarem systemowym.


Na komputerach z dużą ilością pamięci RAM maksymalny rozmiar pamięci podręcznej może być tak duży, że sterownik Vcache zajmuje wszystkie adresy w obszarze systemowym, nie pozostawiając dostępnych adresów pamięci wirtualnej dla innych funkcji, takich jak otwieranie trybu MS-DOS (tworzenie nowej maszyny wirtualnej).

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy skorzystać z jednej z poniższych metod:
 • Użyć ustawienia MaxFileCache w pliku System.ini, aby zmniejszyć maksymalny rozmiar pamięci wykorzystywanej przez sterownik Vcache do co najwyżej 512 megabajtów (524 288 KB).
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu używania ustawienia MaxFileCache, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  108079 32-Bit File Access Maximum Cache Size
 • Użyć narzędzia konfiguracji systemu do ograniczenia ilości pamięci wykorzystywanej przez system Windows do co najwyżej 512 megabajtów (MB).
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu używania narzędzia konfiguracji systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
 • Zmniejszyć ilość pamięci zainstalowanej w komputerze do co najwyżej 512 MB.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej używany przez sterownik Vcache jest wewnętrznie ograniczony do 800 MB.


Ryzyko wystąpienia tego problemu zwiększa się w przypadku używania kart wideo AGP (Advanced Graphics Port), ponieważ przysłona AGP jest również mapowana na adresy w obszarze systemowym. Na przykład jeśli sterownik Vcache używa maksymalnego rozmiaru pamięci podręcznej 800 MB, a przysłona AGP jest zmapowana na rozmiar 128 MB, zostaje bardzo mało przestrzeni adresowej dla innego kodu i danych systemowych, które wymagają tego zakresu adresów wirtualnych.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 253912 — ostatni przegląd: 18.05.2011 — zmiana: 1

Opinia