Opis pakietu poprawek programu Project 2010 (project-x-none.msp): 2 maja 2011


Streszczenie


W tym artykule opisano problem programu Microsoft Project 2010, który został rozwiązany w pakiecie poprawek z dnia 2 maja 2011.

WPROWADZENIE


Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

Poprawne wartości dla pola Procent wykonania i pola skumulowany procent wykonania nie mogą odbierać za pomocą kodu VBA w programie Microsoft Project 2010.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.


Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.


Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany program Project 2010.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może nie być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z tej poprawki, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.


Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


x86

Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Project2010-kb2540104-fullfile-x86-glb.exe14.0.5139.50027,797,19220-Apr-1121:47

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Project-x-none.mspNie dotyczy7,240,70421-Apr-110:36

Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:


Projekt x-none.msp informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Atlconv.dll14.0.5139.5001282,4569-Apr-113:12
Pj11od11.dll14.0.5130.5000572,8405-Apr-1118:24
Serconv.dll14.0.5139.5002408,95220-Apr-1118:41
Winproj.exe14.0.5139.500213,707,10420-Apr-1118:41

x64

Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Project2010-kb2540104-fullfile-x64-glb.exe14.0.5139.50029,796,98420-Apr-1118:09

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Project-x-none.mspNie dotyczy9,254,91221-Apr-111:09

Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:


Projekt x-none.msp informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Atlconv.dll14.0.5139.5001376,6649-Apr-113:13
Pj11od11.dll14.0.5130.5000754,0885-Apr-1118:23
Serconv.dll14.0.5139.5002591,73620-Apr-1118:41
Winproj.exe14.0.5139.500220,537,18420-Apr-1118:41

Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft