MS11-049: Luka w zabezpieczeniach edytora XML firmy Microsoft umożliwia ujawnienie informacji: 14 czerwca 2011

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-049. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
 • 2251489 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010: 14 czerwca 2011
 • 2251487 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011
 • 2251481 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2005 z dodatkiem SP1: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2251481.

  Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2251481.
  • W przypadku używania programu Visual Studio Premier Partner Edition (PPE) ta aktualizacja będzie wymieniona w aplecie Programy i funkcje w Panelu sterowania w ten sposób:
   Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite — RUS (KB2251481)
  • W przypadku próby zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Visual Studio 2005, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że aktualizacja nie ma zastosowania.
  • Podczas próby zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń (wydanej ponownie 9 sierpnia 2011) za pomocą usługi Microsoft Update może zostać zwrócony kod błędu „66a”.
 • 2494094 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 QFE: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2494094.

  Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494094.
  • Możliwe jest zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 na komputerze z programem SQL Server 2005, ale bez zainstalowanego programu SQL Server 2008.
 • 2494089 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 GDR: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2494089.

  Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494089.
  • Możliwe jest zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 na komputerze z programem SQL Server 2005, ale bez zainstalowanego programu SQL Server 2008.
 • 2494100 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1 QFE: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2494100.

  Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494100.
  • Możliwe jest zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 na komputerze z programem SQL Server 2005, ale bez zainstalowanego programu SQL Server 2008.
 • 2494096 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1 GDR: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2494096.

  Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494096.
  • Możliwe jest zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 na komputerze z programem SQL Server 2005, ale bez zainstalowanego programu SQL Server 2008.
 • 2494086 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 R2 QFE: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2494086.

  Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494086.
  • Użycie przełącznika /? lub /Help dla tego pakietu aktualizacji zabezpieczeń powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nazwy związanych z nią pozycji w oknie Dodawanie lub usuwanie programów nie będą zawierać tekstu „aktualizacja zabezpieczeń”.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń będzie ona wyświetlana w Kreatorze instalacji jako program aktualizacji, a nie jako aktualizacja zabezpieczeń.
 • 2494088 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008 R2 GDR: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2494088.

  Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2494088.
  • Użycie przełącznika /? lub /Help dla tego pakietu aktualizacji zabezpieczeń powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nazwy związanych z nią pozycji w oknie Dodawanie lub usuwanie programów nie będą zawierać tekstu „aktualizacja zabezpieczeń”.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń będzie ona wyświetlana w Kreatorze instalacji jako program aktualizacji, a nie jako aktualizacja zabezpieczeń.
 • 2494123 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 4 QFE: 14 czerwca 2011
 • 2494120 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 4 GDR: 14 czerwca 2011
 • 2494112 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3 QFE: 14 czerwca 2011
 • 2494113 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3 GDR: 14 czerwca 2011
 • 2546869 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2005 Management Studio Express: 14 czerwca 2011 Poniżej przedstawiono znany problem z aktualizacją zabezpieczeń 2546869.

  Więcej informacji o tym znanym problemie można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2546869.
  • Przy próbie ręcznego zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server Management Studio Express Edition (SSMSEE) przy użyciu pakietów programu SSMSEE skojarzonych z tą aktualizacją zabezpieczeń instalator tylko wyodrębnia pliki. Nie następuje rozpoczęcie instalacji. Jest natomiast wyświetlane menu Pomoc. Ten problem nie występuje w przypadku użycia usługi Windows Update lub Microsoft Update.
 • 2510065 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu InfoPath 2010: 14 czerwca 2011
 • 2510061 MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu InfoPath 2007: 14 czerwca 2011

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE DOTYCZĄ

Oprócz produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” ten problem dotyczy też następujących produktów:
 • SQL Server 2008 Management Studio Express
 • SQL Server 2008 R2 Management Studio Express
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2543893 — ostatni przegląd: 01.09.2011 — zmiana: 1

Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN, Microsoft Visual Studio 2010 Professional, Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate, Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft InfoPath 2010, Microsoft Office InfoPath 2007

Opinia