Tekst wyświetlany przy użyciu niektórych podstawowych czcionek jest nieostry w programie Internet Explorer 9 na komputerze z systemem Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Symptomy

Przykład: Na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 zainstalowano program Windows Internet Explorer 9. W takiej sytuacji tekst wyświetlany przy użyciu poniższych podstawowych czcionek w programie Internet Explorer 9 jest nieostry w porównaniu z takim samym tekstem i czcionkami w programie Windows Internet Explorer 8:
 • Arial (styl czcionki: regularny; rozmiar czcionki: 8, 9 i 10 punktów)
 • Verdana (styl czcionki: regularny; rozmiar czcionki: 8, 9 i 10 punktów)
 • Tahoma (styl czcionki: regularny; rozmiar czcionki: 8, 9 i 10 punktów)
Uwaga Mogą występować dodatkowe problemy, takie jak dostrajanie czcionek oraz ustawienia sprzętu i oprogramowania powodujące inne problemy z ostrością czcionki. Aby sprawdzić i rozwiązać te możliwe inne problemy, zobacz następujący artykuł w witrynie firmy Microsoft w sieci Web:


Przyczyna

Ten problem jest spowodowany zmianą projektu dotyczącą sposobu renderowania tekstu w programie Internet Explorer 9. Domyślnie program Internet Explorer 9 używa czcionki ClearType uwzględniającej położenie pikseli podrzędnych w celu renderowania tekstu za pomocą interfejsu DirectWrite, natomiast program Internet Explorer 8 używa czcionki ClearType uwzględniającej położenie całych pikseli w celu renderowania tekstu za pomocą graficznego interfejsu urządzenia (GDI) systemu Microsoft Windows.

Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby dowiedzieć się więcej o sposobach pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008 (strona może być w języku angielskim)
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę aktualizację w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201112:07Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00431-Jan-201110:50Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92431-Jan-201110:50Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88431-Jan-201110:50Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201112:07Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00415-Mar-201105:37Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92415-Mar-201105:37Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88415-Mar-201105:37Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201112:07Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00831-Jan-201110:50Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201112:07Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00815-Mar-201105:56Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201112:07Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable152,87203-Apr-200921:24Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable174,08803-Apr-200921:24Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable172,60003-Apr-200921:24Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201112:07Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable152,87215-Mar-201105:56Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable174,08815-Mar-201105:56Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable172,60015-Mar-201105:57Not applicable
Invalidatefntcache.exe6.0.6002.226517,16825-May-201113:42x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201112:07Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00431-Jan-201110:52Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92431-Jan-201110:52Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88431-Jan-201110:52Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201112:06Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00415-Mar-201104:44Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92415-Mar-201104:44Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88415-Mar-201104:44Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201112:07Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00831-Jan-201110:52Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201112:06Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00815-Mar-201104:59Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201112:07Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable152,87203-Apr-200921:28Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable174,08803-Apr-200921:28Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable172,60003-Apr-200921:28Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201112:06Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable152,87215-Mar-201104:59Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable174,08815-Mar-201104:59Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable172,60015-Mar-201104:59Not applicable
Invalidatefntcache.exe6.0.6002.226518,19225-May-201114:11x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201112:06Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00431-Jan-201110:51Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92431-Jan-201110:51Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88431-Jan-201110:51Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201112:33Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00415-Mar-201105:29Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92415-Mar-201105:29Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88415-Mar-201105:29Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201112:06Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00831-Jan-201110:51Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201112:33Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00815-Mar-201105:49Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201112:06Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable152,87203-Apr-200921:31Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable174,08803-Apr-200921:31Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable172,60003-Apr-200921:31Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201112:33Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable152,87215-Mar-201105:50Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable174,08815-Mar-201105:50Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable172,60015-Mar-201105:50Not applicable
Invalidatefntcache.exe6.0.6002.2265111,77625-May-201114:16IA-64
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziomu SR (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:38Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:35Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:35Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:35Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:36Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:29Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:29Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:29Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:33Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:34Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:34Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:34Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:36Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:32Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:32Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:32Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:38Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:35Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:36Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:29Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:33Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:34Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:36Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:32Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:38Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable156,34010-Jun-200921:26Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable177,99610-Jun-200921:26Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable176,52810-Jun-200921:26Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:36Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable156,34010-Jun-200921:26Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable177,99610-Jun-200921:26Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable176,52810-Jun-200921:26Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:33Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable155,38405-Nov-201002:00Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable176,99205-Nov-201002:00Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable175,44405-Nov-201002:00Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:36Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable155,38405-Nov-201002:00Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable176,99205-Nov-201002:00Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable175,44405-Nov-201002:00Not applicable
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.209727,16824-May-201110:36x86
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.217337,16824-May-201112:08x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:34Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:32Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:32Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:32Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:33Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:26Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:26Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:26Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:30Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:32Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:32Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:32Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:38Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:31Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:31Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:31Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:34Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:32Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:33Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:26Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:30Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:32Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:38Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:31Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:34Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable156,34010-Jun-200920:44Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable177,99610-Jun-200920:44Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable176,52810-Jun-200920:44Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:33Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable156,34010-Jun-200920:44Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable177,99610-Jun-200920:44Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable176,52810-Jun-200920:44Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:30Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable155,38405-Nov-201002:00Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable176,99205-Nov-201002:00Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable175,44405-Nov-201002:00Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:38Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable155,38405-Nov-201002:00Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable176,99205-Nov-201002:00Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable175,44405-Nov-201002:00Not applicable
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.209728,19224-May-201111:27x64
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.217338,19224-May-201111:16x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:27Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:25Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:25Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:25Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:27Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:21Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:21Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:21Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:30Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:24Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:24Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:24Not applicable
Arial.ttfNot applicable778,55210-May-201122:23Not applicable
Arialbd.ttfNot applicable749,00416-Jan-201123:24Not applicable
Arialbi.ttfNot applicable561,92416-Jan-201123:24Not applicable
Ariali.ttfNot applicable555,88416-Jan-201123:24Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:27Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:25Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:27Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:21Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:30Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:24Not applicable
Tahoma.ttfNot applicable700,18010-May-201122:23Not applicable
Tahomabd.ttfNot applicable648,00816-Jan-201123:24Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:27Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable156,34010-Jun-200920:48Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable177,99610-Jun-200920:48Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable176,52810-Jun-200920:48Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:27Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable156,34010-Jun-200920:48Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable177,99610-Jun-200920:48Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable176,52810-Jun-200920:48Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:30Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable155,38405-Nov-201002:00Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable176,99205-Nov-201002:00Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable175,44405-Nov-201002:00Not applicable
Verdana.ttfNot applicable191,34410-May-201122:23Not applicable
Verdanab.ttfNot applicable155,38405-Nov-201002:00Not applicable
Verdanai.ttfNot applicable176,99205-Nov-201002:00Not applicable
Verdanaz.ttfNot applicable175,44405-Nov-201002:00Not applicable
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.2097211,77624-May-201110:06IA-64
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.2173311,77624-May-201110:07IA-64
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,818
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameX86_3888f652bb12a6ecf91ca46e2fd3cd94_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_6c16c2b26315950d.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameX86_3b9dd36e1ae56366cd56069b61bc7d1b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_1220dfab43b7f735.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameX86_5176e27698a816e3ca7cdbcb2dede855_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_c9d6a1c3f2596b78.manifest
File versionNot applicable
File size708
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameX86_5a594f0165d4fa817e31c4082ad36169_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_dfbda1571a246c8a.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameX86_8c6d056223e939e302e11d5f803043a0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_61a07dd758afac13.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameX86_9b0c4258e6ae825f658979eae54e59f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_df86cd51ad8da411.manifest
File versionNot applicable
File size708
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameX86_9d81d9ed1fdd8154e7ddcbf4c5fbcd10_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_ac8ca1376449c75d.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_74204081aab84b66.manifest
File versionNot applicable
File size11,098
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)16:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_74be7ec0c3c6971e.manifest
File versionNot applicable
File size11,098
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:30
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_31693afe7200aef3.manifest
File versionNot applicable
File size5,231
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)16:30
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_3207793d8b0efaab.manifest
File versionNot applicable
File size5,231
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:29
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_c015f371fc8b1bba.manifest
File versionNot applicable
File size6,376
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)16:28
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_c0b431b115996772.manifest
File versionNot applicable
File size6,376
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:27
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-02_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_4b13f7d130effd0b.manifest
File versionNot applicable
File size2,907
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:31
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_2016d961a80c786d9dbfff3cf6653adc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_38b7880094ba8934.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2329fcbec8a504788ed0f6e395d62b12_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_86061713b8cbfabf.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4af09c602fdb461501234fdf6ace99cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_fe5db713d89f19f2.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6a7261b0b0f65f00d08e8304d38a31f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_56dee1e6199340a8.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_738c222d612f09f6ce0eeac6406a2cfe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_218ea304dda22021.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_73e527c2573771545b61b9eed8e4e301_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_8cd1f01f263b4729.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_7b95e70ec9b8ae01f46340de08afb545_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_c5072890aa8b61a5.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_d03edc056315bc9c.manifest
File versionNot applicable
File size12,749
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)16:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_d0dd1a447c240854.manifest
File versionNot applicable
File size12,749
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_8d87d6822a5e2029.manifest
File versionNot applicable
File size6,333
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)16:48
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_8e2614c1436c6be1.manifest
File versionNot applicable
File size6,333
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_1c348ef5b4e88cf0.manifest
File versionNot applicable
File size7,883
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)16:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_1cd2cd34cdf6d8a8.manifest
File versionNot applicable
File size7,883
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-02_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_a7329354e94d6e41.manifest
File versionNot applicable
File size2,915
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,838
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_0a11f5d3127216c93f8653ac4bb14867_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_0ff8d96f6ecf0dc4.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameIa64_225e3e13cf47f1ebdd863c829eefb92a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_84e80fb0333d0734.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameIa64_5151dbff0c9915fd75bb5c2e26e71412_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_87fcb66f4d1008b7.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameIa64_8f00649703e4582a2fc4e3c9f136284b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_0a455f00ecf3d884.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameIa64_a4e63470010735e958d43a0c6c0f76ca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_cb0a69818d647da5.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameIa64_c742ff911979e0f9b13596b041323831_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_5fd89244ae9e261c.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameIa64_d4b94d5b01db8b7250c2de3ae5e20f47_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_6df6ff95df489346.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_7421e477aab65462.manifest
File versionNot applicable
File size12,747
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)16:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_74c022b6c3c4a01a.manifest
File versionNot applicable
File size12,747
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:33
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_316adef471feb7ef.manifest
File versionNot applicable
File size6,323
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)16:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_32091d338b0d03a7.manifest
File versionNot applicable
File size6,323
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:33
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18472_none_c0179767fc8924b6.manifest
File versionNot applicable
File size7,881
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)16:07
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_c0b5d5a71597706e.manifest
File versionNot applicable
File size7,881
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:32
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-02_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22651_none_4b159bc730ee0607.manifest
File versionNot applicable
File size2,911
Date (UTC)25-May-2011
Time (UTC)15:33
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,134
Date (UTC)27-May-2011
Time (UTC)20:25
PlatformNot applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,999
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_218b22ef244e0add7d62740537a84979_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_b991f987d2ae2d6d.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_2627fd78ff68e963a819e4b289a40f07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_d362f7c50faaf894.manifest
File versionNot applicable
File size708
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_26976e56ef7b033eae7efaaa55bb7e13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_969b97721beaabda.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_2e84ce28ab1a84675dd05510137b539f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_6b2fc4baf6747f2a.manifest
File versionNot applicable
File size708
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_434e066c28ddf647bdf7f65570b149db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_efecd63a2c1a3edb.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_46d33c6737fb6c26e2847280b141ee72_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_146cf4f00c4c1f60.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_4caec4b3ddc01823248f2ecddd6ca6c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_10b2855ddcda0790.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_5cef587d08011c38f2a6acbc6ab727d9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_4950a5f25de16e94.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_91df1e2012c76190732f2caad387454d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_6fa9931f5e1ac2ca.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_98ee3faa7de4af4155de2978a4f78662_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_c42abeeebf2e93bd.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_a7a95e08205e5e770694924084ce28e8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_6d14c0fa574b61ce.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_c246a92aaf8342de8fba7e343f706dcb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_7feb258ab3c3e8d1.manifest
File versionNot applicable
File size708
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_d3fd69a458eb36f7a82fecd45585e59f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_7d25150b289d6d7a.manifest
File versionNot applicable
File size708
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_d7e7f0419334bc244e2bd343c4c2260c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_d9bf23e87dc9f569.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_7295ade70e8274c7.manifest
File versionNot applicable
File size7,486
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)10:57
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_72eb3baa27c6d2f4.manifest
File versionNot applicable
File size7,486
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_747d0b370ba7fa0a.manifest
File versionNot applicable
File size7,486
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:09
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_74fdd8aa24cbe873.manifest
File versionNot applicable
File size7,486
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:50
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_2fdea863d5cad854.manifest
File versionNot applicable
File size3,814
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)10:57
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_30343626ef0f3681.manifest
File versionNot applicable
File size3,814
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:01
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_31c605b3d2f05d97.manifest
File versionNot applicable
File size3,814
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:09
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_3246d326ec144c00.manifest
File versionNot applicable
File size3,814
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:49
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_be8b60d76055451b.manifest
File versionNot applicable
File size5,086
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:01
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_bee0ee9a7999a348.manifest
File versionNot applicable
File size5,086
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:06
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_c072be275d7aca5e.manifest
File versionNot applicable
File size5,086
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_c0f38b9a769eb8c7.manifest
File versionNot applicable
File size5,086
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:47
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_4940b4ba94f038e1.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_4b5351ba91f54e60.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:50
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_0cb994d0738a6a4f508c26795227279b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_6f308b09d2f603aa.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_13e9cd150c06baf52fc3ad6e9b151414_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_c4a434259d167c7a.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_46aebac362447042be22b1bf1ad29ca1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_b4a3495eaa27c36c.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4afc7343243d6f840f8a9ab19fdec363_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_11352adc134067f1.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_533192e38e9ea6cfdd7bb715dc517737_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_126f3e5120b4536d.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_579874c3e21b8f4f4dffb5ab75f00206_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_4c224f2b95bf8c21.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_608a78a863606d17fd55810b645218d7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_d0e4d2a54d54dbd7.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6fad7e6ac39a64ed1a917f515bf5aadf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_d5eaaf9f85e61ec5.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_94e229cc90b9645e6dec890de47cc889_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_f04d77aacbe42117.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9a01bb8701d076d7654d27c43471ef3a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_1a6ae0c9f20aa2a7.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b16e69c6402f9293728c10e2340662fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_5af0b824d1d4fe63.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c88438940c5116ad1b515df7c6675308_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_4aeafaca94e8a6f4.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ca5cbcbb1c8c30ffb81accd509c70358_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_b71515d7f5126b91.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_fe8725417b0bd7abb73c92f44f0fe47c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_72a043cec39e92d6.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_ceb4496ac6dfe5fd.manifest
File versionNot applicable
File size7,490
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:04
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_cf09d72de024442a.manifest
File versionNot applicable
File size7,490
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_d09ba6bac4056b40.manifest
File versionNot applicable
File size7,490
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:10
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_d11c742ddd2959a9.manifest
File versionNot applicable
File size7,490
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:23
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_8bfd43e78e28498a.manifest
File versionNot applicable
File size3,818
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:04
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_8c52d1aaa76ca7b7.manifest
File versionNot applicable
File size3,818
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:04
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_8de4a1378b4dcecd.manifest
File versionNot applicable
File size3,818
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:10
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_8e656eaaa471bd36.manifest
File versionNot applicable
File size3,818
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_1aa9fc5b18b2b651.manifest
File versionNot applicable
File size5,090
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_1aff8a1e31f7147e.manifest
File versionNot applicable
File size5,090
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_1c9159ab15d83b94.manifest
File versionNot applicable
File size5,090
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_1d12271e2efc29fd.manifest
File versionNot applicable
File size5,090
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_a55f503e4d4daa17.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_a771ed3e4a52bf96.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:23
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size4,907
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_046bb8b0373fc330252b100afe811e2c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_f7325dea91fc9836.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_0fb870e865ae97a9581336cdf2b34d67_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_5335e7c7bd3801e3.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_3953f48ac5bd617ab47d8250875fc029_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_9d601b02dbbb65fd.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_4d5f251a766ef2155b1da30b3eb26766_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_86175ae9a8885706.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_4edc8476ba88131a91ba316eccd93a59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_2b8ff9df82416ddf.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_5083b5d63e28c7a1d806551d922de0f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_ab7c0a38a5fef524.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_55fd94fe58ae9fc0bc924748c30dfa65_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_9cc49691735e56a4.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_5df9bc667d25e8f00cbf35ba561f37bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_1391a55214b1de9e.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_6176fadeda47c266e0b2b632ea363765_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_20b347e46a809174.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_aaa298660ff025ae72f3a7966ae8e69a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_37cd6b14c91828f0.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_b01f771a31f7b7d33ad34f359f2b9032_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_fa6e392cbc57f6e8.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_d523c41fb183d3a923db01162d645238_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_9728db413e9f7379.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_da944fec29221f6b411a0d4061644d4f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_43bcc0588e549f33.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_ffef425f921488dee071a1ff43cdd856_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_766817514a9c13f9.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_729751dd0e807dc3.manifest
File versionNot applicable
File size7,488
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:04
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_72ecdfa027c4dbf0.manifest
File versionNot applicable
File size7,488
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:58
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_747eaf2d0ba60306.manifest
File versionNot applicable
File size7,488
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-arial_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_74ff7ca024c9f16f.manifest
File versionNot applicable
File size7,488
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:17
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_2fe04c59d5c8e150.manifest
File versionNot applicable
File size3,816
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:04
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_3035da1cef0d3f7d.manifest
File versionNot applicable
File size3,816
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:58
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_31c7a9a9d2ee6693.manifest
File versionNot applicable
File size3,816
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:54
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-tahoma_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_3248771cec1254fc.manifest
File versionNot applicable
File size3,816
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:17
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_be8d04cd60534e17.manifest
File versionNot applicable
File size5,088
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_bee292907997ac44.manifest
File versionNot applicable
File size5,088
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_c074621d5d78d35a.manifest
File versionNot applicable
File size5,088
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:52
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-verdana_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_c0f52f90769cc1c3.manifest
File versionNot applicable
File size5,088
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_494258b094ee41dd.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:59
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_4b54f5b091f3575c.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)13:18
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,843
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)03:34
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2545698 — ostatni przegląd: 29.05.2014 — zmiana: 1

Opinia