Jak rozwiązać problem z łącznością ASP-Oracle

Streszczenie

W tym artykule opisano kilka typowych czynności, jakie należy wykonać, aby rozwiązać problem z ustanowieniem połączenia z bazą danych Oracle z aplikacji ASP (Active Server Pages). Niektóre typowe komunikaty o błędach:
Błąd '80004005' dostawcy bazy danych OLE Microsoft dla sterowników ODBC [Oracle][ODBC][Ora]ORA-12154: TNS: Nie można rozpoznać nazwy usługi /vdir/filename.asp, wiersz xxx.
-oraz-
Nie można odnaleźć klienta i składników sieciowych programu Oracle(tm). Składniki te są dostarczane przez firmę Oracle Corporation i są częścią instalacji oprogramowania klienta Oracle w wersji 7.3 (lub nowszej).

Nie można korzystać z tego sterownika, dopóki te składniki nie zostaną zainstalowane.

Więcej informacji

Poniżej przedstawiono listę ogólnych czynności, jakie należy wykonać w celu zbadania problemu z łącznością między stronami ASP a bazą danych Oracle.
 1. Najpierw należy sprawdzić, czy można się połączyć z bazą danych Oracle i pobrać dane za pomocą narzędzia SQL Plus firmy Oracle (narzędzie wiersza polecenia do tworzenia kwerend). Jeśli nie można się połączyć za pomocą tego narzędzia, to albo instalacja lub konfiguracja składników klienta Oracle jest niewłaściwa, albo niepoprawnie użyto narzędzia SQL Net Easy Config lub Oracle Net8 Easy Config w celu utworzenia aliasu dla serwera Oracle. Skontaktuj się z administratorem bazy danych Oracle, aby się upewnić, że niezbędne składniki Oracle zostały poprawnie zainstalowane i skonfigurowane.
 2. Jeśli klient Oracle został niedawno zainstalowany na komputerze z programem Internet Information Server (IIS), należy przynajmniej raz dokonać ponownego rozruchu tego komputera. W niektórych przypadkach po instalacji składnik Oracle SQL Plus działa poprawnie, ale łączność z programu IIS nie działa, dopóki komputer nie zostanie ponownie uruchomiony.
 3. Należy sprawdzić, czy na serwerze IIS nie ma wielu kopii pliku OCIW32.dll. Na komputerze powinna być tylko jedna kopia tego pliku dll i powinna ona znajdować się w podfolderze \Bin folderu macierzystego Oracle. W przypadku znalezienia wielu kopii należy zmienić ich nazwy, zmieniając rozszerzenie na bak, a następnie ponownie przetestować łączność. Po zmianie nazw wszelkich dodatkowych kopii tego pliku dll celowe może być ponowne uruchomienie usług IIS.
 4. Należy się upewnić, że są używane zalecane wersje składników Oracle. Można to sprawdzić w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  193225 How to Configure IIS to Connect to Oracle from ASP and ADO
  Jeśli są potrzebne poprawki, można je uzyskać z następującej witryny FTP firmy Oracle: ftp://Oracle-ftp.oracle.com. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskania i zainstalowania tych poprawek, skontaktuj się z administratorem bazy danych lub z pomocą techniczną firmy Oracle. (Pomoc techniczna firmy Microsoft nie obsługuje konfiguracji tych składników Oracle).
 5. Należy sprawdzić, czy składniki klienta Oracle są zainstalowane lokalnie na serwerze IIS. Choć inne aplikacje mogą działać bez składników Oracle zainstalowanych lokalnie, powoduje to problemy w przypadku pracy z aplikacjami ASP. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie tych składników na serwerze IIS; inne konfiguracje niestandardowe nie są obsługiwane.
 6. Na komputerze z usługami IIS należy wyszukać systemowe zmienne środowiskowe i sprawdzić zmienną PATH. Jeśli istnieją jakiekolwiek nazwy udziałów zdalnych lub dyski mapowane wskazujące lokalizacje, które zawierają składniki Oracle, usuń je. Aby jakiekolwiek zmiany zaczęły obowiązywać, dokonaj ponownego rozruchu komputera.
 7. Na komputerze z programem IIS ponownie wyszukaj systemowe zmienne środowiskowe i sprawdź zmienną PATH. Upewnij się, że folder \Bin w folderze macierzystym Oracle jest uwzględniony jako część zmiennej środowiskowej PATH. W przypadku instalacji domyślnej jest to folder Orant\Bin. Dokonaj ponownego rozruchu komputera, aby wszystkie zmiany zaczęły obowiązywać.
 8. Należy podjąć próbę połączenia się za pomocą sterownika ODBC dla Oracle i dostawcy bazy danych OLE dla Oracle firmy Microsoft. Oto przykłady składni odpowiednich ciągów połączenia:
  'Dostawca bazy danych OLE dla Oracle firmy Microsoft
  "Provider=MSDAORA.1;Data Source=Alias_nazw_TNS;User ID=Użytkownik;Password=Hasło"

  'Sterownik ODBC dla Oracle firmy Microsoft, bez nazwy DSN
  "Provider=MSDASQL;DRIVER={Microsoft ODBC for ORACLE};UID=Użytkownik;PWD=Hasło;Server=Alias_nazw_TNS"

  'Sterownik ODBC dla Oracle firmy Microsoft, z nazwą DSN
  "DSN=Nazwa_DSN;UID=Użytkownik;PWD=Hasło"
 9. Należy wyłączyć uwierzytelnianie SQL*Net. Aby to zrobić, zmodyfikuj plik SQLNET.ora. Ta konfiguracja jest zazwyczaj przechowywana w podfolderze Network\Admin folderu macierzystego Oracle. Dodaj w tym pliku następujące wiersze:
  SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (none)
  SQLNET.AUTHENTICATION = (none)
  Po dokonaniu tych zmian uruchom ponownie usługi IIS.
 10. Do folderu macierzystego Oracle należy dodać konta IUSR_nazwa_komputera i IWAM_nazwa_komputera. Obu tym kontom należy udzielić uprawnienia Pełna kontrola.

  Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy folder macierzysty Oracle w Eksploratorze Windows. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. Dodaj odpowiednie konta, a następnie udziel im uprawnienia Pełna kontrola. Ponownie uruchom komputer.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskiwanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 255084 — ostatni przegląd: 03.10.2006 — zmiana: 1

Opinia