Zmieniły się nazwy funkcji w nieangielskojęzycznych wersjach programu Excel 2010 z dodatkiem SP1

Streszczenie

W celu zapewnienia lepszej dokładności funkcji, spójnego i zgodnego z oczekiwaniami działania oraz nazw funkcji lepiej opisujących ich przeznaczenie w bibliotece funkcji programu Microsoft Excel 2010, usług Microsoft Excel Services 2010 i aplikacji Microsoft Excel Online 2010 kilka funkcji programu Excel zaktualizowano, poddano zmianie nazw i kilka dodano.

Ponadto niektóre często używane funkcje zostały ponownie zlokalizowane w 10 różnych językach: czeskim, duńskim, hiszpańskim, holenderskim, norweskim, portugalskim, portugalskim (Brazylia), szwedzkim, tureckim i włoskim. W wyniku tego w przypadku wprowadzenia znanej nazwy funkcji programu Microsoft Excel 2007 zamiast zaktualizowanej nazwy funkcji w programie Excel 2010 zwracany jest błąd „#NAZWA?”. W zawierającym nazwy funkcji z wcześniejszych wersji programu Excel skoroszycie otwartym w programie Excel 2010, usługach Excel Services 2010 lub aplikacji Excel Online są wyświetlane zaktualizowane nazwy funkcji.

Z powodu opinii zebranych od klientów firma Microsoft zdecydowała się przywrócić tym często używanym funkcjom ich nazwy zlokalizowane w programie Excel 2007. Aby przywrócić tym funkcjom nazwy z wersji 2007, należy pobrać dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2010.

Przykład

Funkcja VLOOKUP (WYSZUKAJ.PIONOWO) w języku hiszpańskim w programie Excel 2007 miała nazwę BUSCARV. Jednak w programie Excel 2010 zmieniono jej hiszpańską nazwę na CONSULTAV. W przypadku wprowadzenia w programie Excel 2010 bez dodatku SP1 funkcji BUSCARV zamiast CONSULTAV zwracany jest błąd „#NAZWA?”.

Aby odtworzyć to działanie, wykonaj następujące czynności w hiszpańskiej wersji programu Excel 2010:
  1. Utwórz nowy skoroszyt programu Excel.
  2. W komórce A1 wpisz „1”, a następnie w komórce A2 wpisz „2”.
  3. W komórce B1 wpisz „a”, a następnie w komórce B2 wpisz „b”.
  4. W komórce D1 wpisz „1”, a następnie w komórce D2 wpisz „=BUSCARV(D1,A1:B2,2)”.
Jeśli nie zainstalowano dodatku Service Pack 1, wprowadzenie ciągu „=BUSCARV(D1,A1:B2,2)” w programie Excel 2010 spowoduje zwrócenie błędu „#¿NOMBRE?”. W programie Excel 2010 bez dodatku SP1 należy wprowadzić funkcję „=CONSULTAV(D1,A1:B2,2)”.

Jednak jeśli zainstalowano dodatek Service Pack 1, to wprowadzenie ciągu „=CONSULTAV(D1,A1:B2,2)” w programie Excel 2010 spowoduje zwrócenie błędu „#¿NOMBRE?”. W programie Excel 2010 z dodatkiem SP1 należy wprowadzić funkcję „=BUSCARV(D1,A1:B2,2)”.Więcej informacji

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 we wszystkich skoroszytach utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Excel, w tym w programie Excel 2010 bez dodatku SP1, będą automatycznie wyświetlane zaktualizowane nazwy funkcji. Nie trzeba ponownie wprowadzać funkcji, aby wyświetlić zaktualizowane nazwy.

Aby pobrać i zainstalować dodatek SP1 dla pakietu Office 2010, skorzystaj z następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:Klienci korporacyjni: skorzystaj z wybranego lub ze wszystkich z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (zależnie od środowiska):

2460043 - Opis dodatku SP1 dla pakietu Office 2010 Language Pack
2460073 - Opis dodatku SP1 dla aplikacji Office Online
2460056 - Opis dodatku SP1 dla pakietu Office Servers 2010 Language Pack
2460044 - Opis dodatku SP1 dla pakietu Office Language Interface Pack 2010
2460045 - Opis dodatku SP1 dla programu SharePoint Server 2010
2460047 - Opis dodatku SP1 dla programów SharePoint i Project Server 2010

Tabele funkcji i języków

W poniższej sekcji wymieniono języki i funkcje zaktualizowane w ramach dodatku Service Pack 1.

Czeski
Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza w języku czeskim:

Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNENÍNE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Duński
Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza w języku duńskim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFSTÆL.HVISSTÆL.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBESÆT
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBESÆT.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDFÆLLES.DIVISORSTØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSLÅ.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDLØB
RIGHTBHØJRE_BHØJREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza makr w języku duńskim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.VÆRKTØJSLINJEGENDAN.VÆRKTØJSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Holenderski
Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza w języku holenderskim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza makr w języku holenderskim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Włoski
Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza w języku włoskim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


Norweski
Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza w języku norweskim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSSTØRST
PMTANNUITETAVDRAG

Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza makr w języku norweskim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
NEXTNEXTNESTE

Portugalski
Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza w języku portugalskim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDNÃO.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

Portugalski — Brazylia
Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza w języku portugalskim (Brazylia):
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.NÚM.DEC
FREQUENCYFREQUÊNCIAFREQÜÊNCIA
MINMÍNMÍNIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMASÉRIESOMASEQÜÊNCIA
STDEVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza makr w języku portugalskim (Brazylia):
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.SÉRIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAÇO.TRABALHOINFO.ÁREA.TRABALHO
LINKSLINKSVÍNCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.NÚMEROSEQÜÊNCIA.NÚMERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

Hiszpański
Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza w języku hiszpańskim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360DÍAS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza makr w języku hiszpańskim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

Szwedzki
Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza w języku szwedzkim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
CLEANRENSASTÄDA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTSÖKLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNAÄRETÄRSAKNAD
ISNUMBERÄRNUMÄRTAL
ISTHAIDIGITŽRTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTVÄNSTERPILVÄNSTER
LOWERSMÅGEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODELÄGETYPVÄRDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUVÄRDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUVÄRDE
RATEPRSRÄNTA
RIGHTHÖGERPILHÖGER
SLNLNALINAVSKR
SYDÅATPÅRSAVSKR
TRIMSTÄDARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTSÖKLETARAD

Turecki
Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza w języku tureckim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
SUMTOPLAMTOPLA

Poniższa tabela zawiera listę zmienionych w dodatku Service Pack 1 funkcji arkusza makr w języku tureckim:
Funkcja w wersji 2010 w języku angielskimExcel 2010Excel 2010 z dodatkiem SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


Właściwości

Identyfikator artykułu: 2551525 — ostatni przegląd: 17.04.2014 — zmiana: 1

Opinia