Funkcja wyszukiwania zwróci niepełne wyniki po zainstalowaniu aplikacji Office Web Apps w programie SharePoint Server 2010

Dotyczy: SharePoint Server 2010

Objawy


Rozważmy następujący scenariusz. Microsoft Office Web Apps zainstalować na serwerze Microsoft SharePoint Server 2010. Można wyszukiwać pliki w bibliotece dokumentów jako użytkownik anonimowy. W tym scenariuszu wyszukiwanie nie zwraca wszystkie pliki, które spełniają podane kryteria wyszukiwania.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, zastosuj następujące aktualizacje poprawki:
  • 2536591 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 30 czerwca 2011
  • 2536588 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 28 czerwca 2011
Po zainstalowaniu tych pakietów poprawek, wykonaj następujące kroki, aby włączyć tę poprawkę:
  1. Ustaw ShowResultsWithPartialPermissions właściwość na wartość 1. Aby to zrobić, użyj następujących poleceń programu PowerShell:
    $app = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication $app.SetProperty("ShowResultsWithPartialPermissions", 1)
  2. Uruchomienie pełnego przeszukiwania.
Uwaga Po ustawieniu ShowResultsWithPartialPermissions właściwość na wartość 1, może wystąpić następująca sytuacja: Jeśli użytkownik ma uprawnienia tylko widok bezpośrednio kliknie dokumentu, która jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania, użytkownik otrzyma następujące komunikat o błędzie:
401 ODMOWA DOSTĘPU
W tej sytuacji użytkownik musi kliknąć łącze Wyświetl w przeglądarce , która jest dostępna w obszarze każdy wynik wyszukiwania, aby uzyskać dostęp do dokumentu. Dodatkowo użytkownik może uzyskać dostęp do segmentów innych elementów listy w wynikach wyszukiwania, które wymagają dodatkowych uprawnień. Warunki te stosuje się także do użytkowników anonimowych.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.