MS11-072: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2007: 13 września 2011

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-072. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń względne łącza zewnętrzne w plikach programu Excel znajdujących się w udziale UNC mogą zostać przerwane. Ten problem występuje, jeśli pliki zawierają odwołania wskazujące inną lokalizację na tym samym serwerze. Gdy występuje ten problem, nazwa udziału w ścieżce UNC jest duplikowana. Na przykład ścieżka „\\nazwa_serwera\folder\test” jest konwertowana na ścieżkę „\\nazwa_serwera\folder\folder\test”.

  W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z następujących metod:

  • Pracuj z lokalnymi kopiami plików.
  • Napraw łącza, a następnie zapisz plik.   Uwaga Jeśli plik zostanie otwarty ponownie na komputerze, na którym zainstalowano tę aktualizację zabezpieczeń, łącza zostaną ponownie przerwane.
  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację 2596596. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2596596 Opis aktualizacji programu Excel 2007: 13 grudnia 2011
  Ten problem można również rozwiązać przy użyciu poprawki opisanej w artykule 2596545 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Pakiet poprawki można pobrać i zainstalować za pośrednictwem następującego artykułu z bazy wiedzy:
  2596545 Pakiet poprawki można pobrać i zainstalować z następującego artykułu z bazy wiedzy : Opis pakietu poprawek dla programu Office Excel 2007 (excel-x-none-msp, xlconv-x-none.msp, graph-x-none.msp): 25 października 2011
 • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update lub Windows Update nawet wówczas, gdy na komputerze nie zainstalowano programu Microsoft Office Excel 2007. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  830335 Usługi Microsoft Update i Windows Update oferują aktualizacje programów pakietu Office, które nie są zainstalowane
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zapisanie pliku programu Excel w udziale sieciowym może nie być możliwe. W przypadku otwarcia i próby zapisania pliku programu Excel w udziale sieciowym może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Plik <nazwa pliku> mógł zostać zmieniony przez innego użytkownika od czasu zapisania go po raz ostatni.

  Następnie zostanie wyświetlone pytanie o to, czy zapisać kopię czy zastąpić zmiany.

  Obejście problemu

  W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z poniższych metod (zależnie od wersji programu Excel).


  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
  • Excel 2003
   Postępuj zgodnie z procedurą rozwiązywania problemu, którą przedstawiono w sekcji dotyczącej programu Excel 2003 w artykule 324491 z bazy wiedzy Knowledge Base.

   Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   324491
   Podczas zapisywania skoroszytu na serwerze sieciowym w programie Excel 2002 lub Excel 2003 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Plik mógł zostać zmieniony”
  • Excel 2007
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
   2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
   3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
   4. Wpisz QFE_Saskatchewan jako nazwę wartości DWORD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję QFE_Saskatchewan, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
   6. W polu Dane wartości wpisz wartość 2, a następnie kliknij przycisk OK. Kiedy wpiszesz tę wartość, program Excel będzie zawsze opróżniać pamięć podręczną pliku przed pobraniem sygnatury czasowej. Powinno to rozwiązać problem w większości przypadków. Możesz też wpisać wartość 1, aby wyłączyć sprawdzanie sygnatury czasowej przez program Excel i zawsze wyłączać okno dialogowe.

    Uwaga Nie zaleca się wyłączania sprawdzania sygnatury czasowej.
  • Excel 2010
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
   2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options
   3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
   4. Wpisz QFE_Saskatchewan jako nazwę wartości DWORD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję QFE_Saskatchewan, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
   6. W polu Dane wartości wpisz wartość 2, a następnie kliknij przycisk OK. Kiedy wpiszesz tę wartość, program Excel będzie zawsze opróżniać pamięć podręczną pliku przed pobraniem sygnatury czasowej. Powinno to rozwiązać problem w większości przypadków. Możesz też wpisać wartość 1, aby wyłączyć sprawdzanie sygnatury czasowej przez program Excel i zawsze wyłączać okno dialogowe.

    Uwaga Nie zaleca się wyłączania sprawdzania sygnatury czasowej.

  Firma Microsoft opracowuje obecnie aktualizację umożliwiającą rozwiązanie tego problemu i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 (SP1) lub Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office System 2007.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949585 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2007

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
2541007 MS11-045: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2007: 14 czerwca 2011

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Uwaga Podczas usuwania tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku programu Microsoft Office Excel 2007 do stacji dysków. Ponadto opcja odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania może nie być dostępna. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

903771 Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe12.0.6565.500318,366,31202-Sep-201102:59
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2553073 — ostatni przegląd: 27.12.2011 — zmiana: 1

Opinia