Opis aktualizacji pakietu Office 2010: 13 września 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała aktualizację dla pakietu Microsoft Office 2010. Ta aktualizacja powoduje ograniczenie występowania błędów instalacji w przypadku aktualizacji instalowanych w pakiecie Microsoft Office 2010.

Rozwiązanie

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

W przypadku instalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2010 przy użyciu witryny Microsoft Update może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:

Kod 78F Rozszerzenie Windows Update napotkało nieznany błąd.

Jeśli pakiet dodatku SP1 pobrano i zainstalowano z Centrum pobierania Microsoft, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Instalacja tego pakietu nie powiodła się.

Plik Officesuitewwsp1-x-none_msplog.log wygenerowany podczas instalacji zawiera komunikat o błędzie podobny do następującego:

Błąd 1935. Wystąpił błąd podczas instalacji składnika zestawu <identyfikator GUID składnika>. HRESULT: 0x80131047.

Ta aktualizacja rozwiązuje problem z komunikatem o błędzie zgłaszanym podczas ponownej instalacji produktu przez aplet Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Dodatek SP1 nie musi być zainstalowany, aby został wyświetlony komunikat o błędzie.

Ten problem może występować, jeśli Instalator Windows napotka odwołanie do dysku, który już nie istnieje, albo do urządzenia na nośniki wymienne, które nie zawiera żadnych odczytywalnych nośników. Ten problem może na przykład wystąpić, gdy Instalator Windows napotka odwołanie do pustej stacji dysków DVD lub CD.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aby rozwiązać ten problem, przed zainstalowaniem dodatku SP1 dla pakietu Office 2010 należy pobrać i zainstalować następującą aktualizację.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Microsoft Office 2010, wersja 32-bitowaMicrosoft Office 2010, wersja 64-bitowaAby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Obejście problemu

Przed zainstalowaniem dodatku SP1 dla pakietu Office 2010 należy włożyć do stacji dysków optycznych odczytywalny dysk DVD lub CD albo podłączyć dysk USB.

Więcej informacji

Istnieje wiele przyczyn, które mogą spowodować wystąpienie błędu 1935 lub 78F podczas instalacji dodatku Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Office 2010. Ten problem zwykle występuje, jeśli pakiet Office 2010 został pierwotnie zainstalowany przy użyciu tymczasowego urządzenia magazynującego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pomocy technicznej dla pakietu Office 2010, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2553092 — ostatni przegląd: 29.05.2014 — zmiana: 1

Opinia