MS13-013: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu FAST Search Server 2010 dla programu SharePoint z dodatkiem Service Pack 1: 12 lutego 2013

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-013. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Oprócz luk w zabezpieczeniach usuwanych przez tę aktualizację zabezpieczeń rozwiązywany jest również następujący problem niezwiązany z zabezpieczeniami:
  • Symptomy
    Interwał synchronizacji jest parametrem, który można konfigurować. Jednak w pewnych sytuacjach nie działa on zgodnie z oczekiwaniami. W takich przypadkach proces synchronizacji elementu dostosowującego nie akceptuje zmian konfiguracji parametru „syncIntervalMinutes”. Taka sytuacja może dotyczyć klientów, którzy muszą częściej synchronizować dokumenty w grupach użytkowników.

    Rozwiązanie
    Ta aktualizacja zmienia częstotliwość synchronizacji elementu dostosowującego w pliku Microsoft.sharepoint.search.extended.security.trimingsync.exe.config.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Informacje dotyczące instalacji

Ważne Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na wszystkich serwerach programu FAST należy uruchomić narzędzie PSconfig, aby ukończyć instalację. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używać narzędzia PSconfig, odwiedź następującą witrynę Microsoft TechNet w sieci Web:


Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2460039 Opis dodatku SP1 dla programu FAST Search Server 2010 for SharePoint

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje dotyczące usuwania

Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można usunąć.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
2553402 MS12-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu FAST Search Server 2010 for SharePoint z dodatkiem Service Pack 1: 9 października 2012
Informacje o plikach
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2553234 — ostatni przegląd: 22.02.2013 — zmiana: 1

Opinia