Opis aktualizacji pakietu Office 2010:12 lutego 2013 r.

Dotyczy: Office Home and Student 2010Office Professional 2010Office Professional Plus 2010

WPROWADZENIE


Firma Microsoft opublikowała aktualizację dla pakietu Microsoft Office 2010. Ta aktualizacja zawiera najnowsze poprawki dla wersji 32-bitowych i 64-bitowych pakietu Office 2010.

Problem rozwiązywany przez tę aktualizację

Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Zainstalujesz pakiet Microsoft Office 2010, a następnie pakiet Office 2013. 
  • Pakiet Office 2013 jest używany jako domyślny program dla plików pakietu Office. 
  • Aktualizacja dla pakietu Office 2010 jest instalowana za pośrednictwem usługi Windows Update.
  • Po dwukrotnym kliknięciu pliku pakietu Office.
W tym scenariuszu plik jest otwierany w pakiecie Office 2010 zamiast pakietu Office 2013.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ aktualizacja dla pakietu Office 2010 ustawia pakiet Office 2010 jako domyślny program dla plików pakietu Office. Dlatego wszystkie pliki pakietu Office są skojarzone z pakietem Office 2010.

Rozwiązanie


Ten problem został rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2010. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:  
2687455 Opis dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2010

Szczegóły aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny sieci Web wykazu usługi Microsoft Update .Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.Informacje dotyczące ponownego uruchamianiaPo zainstalowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać komputera. Witryna Office System TechCenter zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby wdrażania dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: