Opis pakietu poprawek programu Excel 2010 (Excel-x-none.msp): 11 grudnia 2012

Dotyczy: Excel 2010

Streszczenie


W tym artykule opisano problemy programu Microsoft Excel 2010, które zostały naprawione w pakiecie poprawek z dnia 11 grudnia 2012.

WPROWADZENIE


Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

  • Program Excel ulega awarii sporadycznie Jeżeli plik maworkbook_open() makra, który wywołuje ThisWorkbook_Close() metoda do zamykania się.
  • Załóżmy, ograniczyć wprowadzanie danych do niektórych odwołań względnych przy użyciu funkcji sprawdzania poprawności danych dla niektórych komórek w arkuszu programu Excel 2010. Następnie zapisz arkusz jako plik XML. W tej sytuacji podczas Zamknij i ponownie otwórz plik XML w programie Excel 2010, odwołania względne nieoczekiwanie są zmieniane.
  • Po uruchomieniu makra, które ustawia PageSetup.PrintArea właściwość w programie Excel 2010, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
    Błąd wykonania '-2147352560(80020010)':
    Metoda 'PrintArea' obiektu 'Ustawienia strony' nie powiodło się.

Więcej informacji


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne


Musi mieć pakiet Microsoft Office 2010 lub Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) w celu zastosowania tego pakietu poprawek. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2510690 lista wszystkich pakietów Office 2010 z dodatkiem SP1

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.
Wersja anglojęzyczna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows do zainstalowania pakietu poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


x86

Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Excel2010-kb2553436-fullfile-x86-glb.exe14.0.6131.500039,086,16015-Nov-1223:08

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Excel-x-none.mspNie dotyczy43,987,9687-Nov-1222:07

Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Informacje o plikach programu Excel-x-none.msp

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Excel.exe14.0.6130.500020,384,32028-Oct-1219:50
Excelcnv.exe14.0.6130.500017,823,29626-Oct-1212:58
Xlicons.exe14.0.6120.50001,480,28024-Apr-1210:09

x64

Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Excel2010-kb2553436-fullfile-x64-glb.exe14.0.6131.500041,798,40815-Nov-1223:07

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Excel-x-none.mspNie dotyczy45,952,5127-Nov-1222:02

Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki ma atrybuty pliku lub nowszym atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:

Informacje o plikach programu Excel-x-none.msp

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Excel.exe14.0.6130.500027,628,60828-Oct-1219:54
Excelcnv.exe14.0.6130.500025,023,56826-Oct-1213:17
Xlicons.exe14.0.6120.50001,480,28024-Apr-1210:09Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft