Opis pakietu poprawek programu SharePoint Designer 2010 (Spd-x-none.msp): 11 grudnia 2012

Dotyczy: SharePoint Designer 2010

Streszczenie


Ten artykuł zawiera listę problemu rozwiązanego w pakiecie poprawek Microsoft SharePoint Designer 2010 z dnia 11 grudnia 2012.

WPROWADZENIE


Problem rozwiązywany przez ten pakiet poprawek

Wartości wyliczenia SPBasePermission są obcinane ze wszystkimi 64 bitami do 32 bitów dla rozwiązania w trybie piaskownicy programu SharePoint Server 2010.


Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet poprawek, musi mieć programu SharePoint Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

Wersja globalna tego pakietu poprawek używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować pakiet poprawek. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Po wyświetleniu informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.


x86
Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Spd2010-kb2553486-fullfile-x86-glb.exe14.0.6131.50007,808,09615-Nov-1223:28

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Spd-x-none.mspNie dotyczy6,552,5767-Nov-1222:08

Informacje o plikach SPD-x-none.msp

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Fpcutl.dll14.0.6123.50003,325,0888-Jun-1212:30
Fpeditax.dll14.0.6124.50008,985,72828-Jun-1220:39
Microsoft.sharepoint.client.local.dll14.0.6108.5000288,63220-Jul-1113:11
Microsoft.sharepoint.designer.servercomm.dll14.0.6108.5000108,41620-Jul-1113:11
Microsoft.web.authoring.dll14.0.6107.5000309,1205-Jul-1110:06
Microsoft.web.design.client.dll14.0.6108.5000452,48021-Jul-1113:58
Spdesign.exe14.0.6124.50007,055,47228-Jun-1220:39

x64
Pobieranie informacji

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Spd2010-kb2553486-fullfile-x64-glb.exe14.0.6131.50009,220,72815-Nov-1223:28

Informacje dotyczące plików msp Instalator systemu Microsoft Windows

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Spd-x-none.mspNie dotyczy7,971,8407-Nov-1222:08

Informacje o plikach SPD-x-none.msp

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Fpcutl.dll14.0.6126.50004,205,24015-Aug-1221:38
Fpeditax.dll14.0.6126.500012,191,89615-Aug-1221:38
Microsoft.sharepoint.client.local.dll14.0.6131.5000289,3766-Nov-1218:44
Microsoft.sharepoint.designer.servercomm.dll14.0.6108.5000108,41621-Jul-1113:11
Microsoft.web.authoring.dll14.0.6107.5000309,1205-Jul-119:58
Microsoft.web.design.client.dll14.0.6108.5000452,48021-Jul-1114:01
Spdesign.exe14.0.6126.50008,687,24015-Aug-1221:38


Powiązane artykuły


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft