MS11-054: Luki w zabezpieczeniach sterowników trybu jądra systemu Windows umożliwiają podniesienie uprawnień: 12 lipca 2011


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-054. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACHWersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.61191,858,94402-Jun-201114:02x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.61191,867,90402-Jun-201114:07x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.611930,20806-Jun-201111:38x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48724,572,67207-Jun-201100:26x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48724,590,08007-Jun-201100:23x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48721,861,12002-Jun-201114:27x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48721,871,87202-Jun-201114:30x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48725,601,28007-Jun-201100:26IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48725,619,71207-Jun-201100:23IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.186532,042,36802-Jun-201112:59x86
Win32k.sys6.0.6001.229272,042,88002-Jun-201112:59x86
Win32k.sys6.0.6002.184752,043,39202-Jun-201113:34x86
Win32k.sys6.0.6002.226532,051,58402-Jun-201113:12x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.186532,762,24002-Jun-201113:22x64
Win32k.sys6.0.6001.229272,762,75202-Jun-201113:20x64
Win32k.sys6.0.6002.184752,764,28802-Jun-201113:50x64
Win32k.sys6.0.6002.226532,767,36002-Jun-201113:36x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.186536,648,83202-Jun-201113:05IA-64
Win32k.sys6.0.6001.229276,645,24802-Jun-201113:04IA-64
Win32k.sys6.0.6002.184756,649,34402-Jun-201113:34IA-64
Win32k.sys6.0.6002.226536,659,07202-Jun-201113:42IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,104
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_111e7227db57f2ce117e57373e1182e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_3ca36db2ce42225b.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_376dedd5fc24130678ee8be397a50265_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_36561e2a16ed8607.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_d8f152c0ee5b5907781bfa64fff27b28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_1d29fb38adc798c0.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_f62b949ae704ff7011b0c2ac012134d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_adb8af3802554475.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_b8c076609aac9064.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_b96e87e3b3ae3c05.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)14:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_ba934aea97e14d3f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)16:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_bb3088dfb0f07fa0.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_09af103b06bb8096e9861e61d337551e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_2c3153bebbf26d76.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0ae9d639fd9cac7a1d89b2afc016915f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_75eaf89b1d9efc3d.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2e3d7037d805fcb769ca476fc98e6404_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_8366d8e31307b2a1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dc56848c17ec307459e3a450d02a32f8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_69b923fe3d66820f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dea64e4593116fccfa7afc64f2b35099_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_c0320b162f020693.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e1196dfca9ee2da9a5ed90714f84b28c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_af4b731ea7358b81.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_14df11e4530a019a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_158d23676c0bad3b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_16b1e66e503ebe75.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)16:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_174f2463694df0d6.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,058
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,896
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,554
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,390
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,390
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_1f33bc36876ac395.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_1fe1cdb9a06c6f36.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)14:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_210690c0849f8070.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_21a3ceb59daeb2d1.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:22
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_02a57bedf2614de6e6c9f1d51f13e65b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_09b001e599d7ec26.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0b87fa68dd8a75b912ca8e0955405bf8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_4d0238e3ad9f9dd5.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1d99f6ea64b298cc879da5b09fe81f4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_05920e1b1f4ab181.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7794656853a93c84dea007dd93b69d29_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_a3e4d3825e4bbccd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a3fe91e38bfbefa4575faa353c0f79d8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_f9ce1f2604cfdbc1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_acd046bddbc6d4766d882beae0758043_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_b1dd7871fbc78bbc.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_b8c21a569aaa9960.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_b9702bd9b3ac4501.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)14:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_ba94eee097df563b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_bb322cd5b0ee889c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,214
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,214
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_1f33bc36876ac395.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_1fe1cdb9a06c6f36.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)14:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_210690c0849f8070.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_21a3ceb59daeb2d1.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:22
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.168302,332,67211-Jun-201102:37x86
Win32k.sys6.1.7600.209832,341,37611-Jun-201102:40x86
Win32k.sys6.1.7601.176302,334,20811-Jun-201102:29x86
Win32k.sys6.1.7601.217442,341,88811-Jun-201103:28x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.168303,134,46411-Jun-201102:56x64
Win32k.sys6.1.7600.209833,139,07211-Jun-201103:01x64
Win32k.sys6.1.7601.176303,137,53611-Jun-201103:07x64
Win32k.sys6.1.7601.217443,140,09611-Jun-201102:54x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.168307,420,92811-Jun-201102:11IA-64
Win32k.sys6.1.7600.209837,426,56011-Jun-201102:14IA-64
Win32k.sys6.1.7601.176307,414,27211-Jun-201102:13IA-64
Win32k.sys6.1.7601.217447,422,97611-Jun-201102:13IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,688
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,670
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_47cbbfcb456fb19a567293c260d3c499_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_5d8ffff12603b74f.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_4f2cd666c089ff6c74c43ad083ad8168_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_82e575452176e509.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_555765560e5d1df1853f9bb3f89147db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_ba088b549b765c00.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_f6f343408d929a07540f6aa5e8cc275a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_b4c474c8c0e4102b.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_b8fae785fbb6468c.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_b951759314f9be10.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_bae1448bf8dcb278.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_bb64129311fed38f.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_1e2e93a1532a79fa809242d4883b7f76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_d1cb5b4c57011c27.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_400b5ec76ea713a65814c202d0459331_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_4b75b8ff61126e6f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_50def843443e8b84ae97225ec2512104_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_77da646f6d13b694.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5a45a8f6a8e282c9737694c0fba746ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_62441c9fd40d7825.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7491b7286afdc44850a724498ea65dca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_512da4d008638afc.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c9ff101fd12db365a7354252b80f033_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_15012e6e3a3a5592.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_886a0345b83e068fdf5b546f16aac512_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_6efe164313e41b5c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_993766caf561e85408f1a5684dec6e8d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_46a45f6732735f17.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b253f7cd2400e92328069ac24cb6fa62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_e0482a993e51acf7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c1ccf8a9046512167b7c4ec521a6c46c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_ed493bf13eaed382.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d5a70190ee52b9f96d3eb1ee1642351d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_6598b10fc65e4097.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d5a82fc132967f66b0064841c623af2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_5b9fa8e170f27d45.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_15198309b413b7c2.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_15701116cd572f46.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_16ffe00fb13a23ae.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_1782ae16ca5c44c5.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,213
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,707
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,281
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,119
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,823
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,084
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,884
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,914
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_1f6e2d5be87479bd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_1fc4bb6901b7f141.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_21548a61e59ae5a9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_21d75868febd06c0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_3f87680a32c17002f165765abda18293_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_4fecbd395824e4f8.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_400b5ec76ea713a65814c202d0459331_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_ef58c171a8b30635.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5a45a8f6a8e282c9737694c0fba746ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_062725121bae0feb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_816c6e86495d13a65c17099c8eea496b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_b5b7780d2cb4ee2c.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_906a76fbb49bb1d1ee978385410cb544_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_70390dfba7cc951e.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_993766caf561e85408f1a5684dec6e8d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_ea8767d97a13f6dd.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cdf0b04f3fb507cf2690844c6b16e668_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_4537951b1fff4a12.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d5a70190ee52b9f96d3eb1ee1642351d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_097bb9820dfed85d.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_b8fc8b7bfbb44f88.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_b953198914f7c70c.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_bae2e881f8dabb74.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_bb65b68911fcdc8b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:53
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,011
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,070
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,990
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,652
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,206
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,874
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,977
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,136
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_1f6e2d5be87479bd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_1fc4bb6901b7f141.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_21548a61e59ae5a9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_21d75868febd06c0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable