Dane kalendarza obecności nie publikuje w 2010 r. Lync aktualizację 2496325

Dotyczy: Lync 2010

Symptomy


Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Użytkownik A harmonogramy Microsoft Lync 2010 konferencji przy użyciu programu Outlook, a następnie użytkownik A zaprasza B użytkownikowi konferencji.
  • Adres Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) użytkownik A zawiera zarówno wielkie i małe litery.
  • Adres SMTP użytkownika B zawiera tylko małe litery.
  • Użytkownik A i B użytkownika zarówno mają zainstalowaną aktualizację opisaną w artykule 2496325 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB).
W tym scenariuszu dane kalendarza obecność użytkownika, A nie ulega zmianie w spotkaniu pomyślnie podczas konferencji.

Przyczyna


Ten problem występuje z powodu błędu podczas przetwarzania możliwości kalendarza użytkownika A. Błąd jest spowodowany przez porównanie uwzględniające wielkość liter adresu SMTP.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następującej aktualizacji zbiorczej:
2571543 Opis pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu Lync 2010: lipca 2011