Aktualizacja jest dostępna do zoptymalizowania użycia Procesora funkcji RtcpIsLocalServiceCluster w bazie danych programu Lync Server 2010

Dotyczy: Lync Server 2010 Enterprise EditionLync Server 2010 Standard Edition

Objawy


W rtcpislocalserviceclusterfunkcja zużywa nadmierną ilość zasobów Procesora w bazie danych Microsoft Lync Server 2010.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ wiele procedur przechowywanych użyć makra, który wywołuje funkcję RtcpIsLocalServiceCluster .

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następującej aktualizacji zbiorczej:
2571545 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, podstawowe składniki: lipca 2011